Examenul de definitivat va fi mai exigent

0
198

Definitivatul, susţinut de cadrele didactice cu minim doi ani de experienţă la catedră, se schimbă substanţial, începând chiar din acest an şcolar. Examenul nu va mai fi organizat de universităţi, ci de inspectoratele şcolare şi, în plus, va deveni un criteriu obligatoriu pentru  titularizare. În aceste condiţii, inspectorii şcolari anunţă că această evaluare va fii mai exigentă decât până acum.

În judeţul Dolj vor susţine definitivatul, în acest an şcolar, 159 de cadre didactice. Acestea trebuie să treacă, până pe 5 iunie 2012, prin două inspecţii speciale la clase cu note acordate de metodişti şi inspectorul de specialitate. Nota minimă de promovare a inspecţiei este 7 şi condiţionează dreptul de participare la probele scrise ale definitivatului. Acestea se vor derula în centre speciale, ce vor fi stabilite de Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean până pe 18 iulie 2012. Lucrările vor fi corectate în centre zonale. „Examenul de definitivat va fi la fel de exigent ca şi concursul de titularizare şi suplinire, derulat în vară”, a precizat inspectorul şcolar general adjunct, Alexandrina Năstase.

Evaluarea se poate repeta doar de două ori

Potrivit metodologiei, comisia din centrul de examen va fi compusă din preşedinte – cadru didactic universitar, având titlul ştiinţific de doctor, vicepreşedinte –care poate fi  inspector de specialitate, director sau chiar profesor cu gradul didactic I, secretar –  un dascăl titular cu abilităţi de operare pe calculator, şi 1-5 profesori titulari cu gradul didactic I sau II. Totodată, la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean se va constitui o comisie de examen formată din preşedinte – inspector şcolar general adjunct; Vicepreşedinte – inspectorul şcolar pentru dezvoltare umană şi inspectori şcolari de specialitate, informaticieni, analişti-programatori

Cadrele didactice înscrise la examenul pentru definitivarea în învăţământ care nu au putut susţine probele din motive obiective sau în caz de nepromovare, pot participa la cel mult două alte sesiuni ale acestui examen, în decurs de 5 ani de la realizarea stagiului de doi ani. Inspecţia specială trebuie refăcută, pentru fiecare participare, fiind valabilă doar un singur an şcolar.