Un nou an şcolar cum n-a mai fost!

0
807

Deschiderea festivă, an de an, cu simbolistica de rigoare a procesului educaţional, în cadrul instituţiilor de învăţământ din Craiova şi teritoriu, a rămas o duioasă amintire. Noul an şcolar 2020-2021 debutează nu doar sub semne neliniştitoare, din cauza pandemiei de Covid-19, întrucât îngrijorarea este la cote maxime. Este adevărat, în ultima vreme, punctele de vedere enunţate de ministrul Educaţiei, Monica Anisie, de ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, ca să nu mai vorbim de cele ale liderilor politici, n-au făcut deloc uniformitate, augmentând cota de iritare. La tot ceea ce deja se ştie nu avem de adăugat decât particularităţile semnalate prin hotărârea Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă a judeţului Dolj, dată de acum publicităţii. Din cele 598 de unităţi de învăţământ catagrafiate în Dolj, 518 sunt autorizate şi alte 80 neautorizate. Din rândul acestora din urmă 50 nu au solicitat autorizare, iar alte 30 nu îndeplinesc condiţiile de autorizare, adică dispun de spaţii improprii (clădiri vechi degradate fără sursă de apă, grupuri sanitare adecvate). Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Dolj (DSP) vor continua verificările la unităţile de învăţământ, în baza acţiunii tematice a ministerului Sănătăţii – Inspecţia sanitară de stat. Ce spune Nicuşor Roşca, prefectul de Dolj, preşedintele Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă: „Începem anul şcolar pe cele trei scenarii cunoscute, predominant fiind scenariul 1. Pe parcursul anului şcolar, scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ din judeţ se va actualiza săptămânal sau ori de câte ori este nevoie”. Mai clar, astăzi 14 septembrie avem în scenariul roşu 10 unităţi de învăţământ: Centrul judeţean de excelenţă Dolj, Colegiul universitar „Spiru Haret”, Liceul tehnologic special „Beethoven”, Liceul tehnologic „Ştefan Odobleja”, Şcoala gimnazială „Mihai Eminescu”, Şcoala postliceală de studii sanitare „Queen Elizabeth” Craiova, Şcoala postliceală F.E.G Craiova, Şcoala postliceală sanitară „Queen Elizabeth” Filiaşi, Liceul tehnologic „Alexandru Macedonski” Melineşti, Liceul teoretic „George St. Marincu” Poiana Mare. Pe scenariul galben –revenirea parţială, prin rotaţie de 1-2 săptămâni a elevilor la cursuri- sunt 55 de unităţi de învăţământ şi paradoxal în acest scenariu se regăsesc colegiile naţionale emblematice ale Craiovei („Carol I”, „Fraţii Buzeşti”, „Elena Cuza”, „Nicolae Titulescu”, „Ştefan Velovan”). Se regăsesc în scenariul verde 152 de unităţi de învăţământ, -adică elevii participă la cursurile de zi-, practic majoritatea şcolilor gimnaziale din judeţ cu câteva mici excepţii (Robăneşti, Seaca de Pădure, Malu Mare, Fratoştiţa, Galicea Mare). Programa şcolară va fi adecvată, în măsura posibilităţilor, fiecărui scenariu, dar complicaţiile se anunţă teribile. Evident siguranţa epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor nu poate fi desconsiderată, dar nici exagerată. Optimismul otova se amestecă cu pesimismul, şi nimic nu este cert. Ghidul privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar prevede următoarele: dacă rata incidenţei cumulate este sub 1 la mia de locuitori se va putea opta între scenariul 1 sau scenariul 2 pentru fiecare unitate de înăţământ în parte în funcţie de infrastructura şi resursele existente la nivelul unităţii de învăţământ; dacă rata incidenţelor cumulate este de 1-3 la mia de locuitori se va aplica scenariul 2 (galben); la o rată a incidenţei cumulate peste limita de alertă 3 la mia de locuitori, DSP va prezenta Comitetului pentru situaţii de urgenţă o analiză a situaţiei epidemiologice pe localitate suspendând temporar activitatea didactică.  Avem aşadar nevoie, înainte de toate, de un plus de responsabilitate, în aplicarea măsurilor sanitare, la toate palierele, şi de ce nu… de noroc.