AM PNDR anunţă startul reuniunilor Grupurilor de Lucru LEADER

0
93

proiecteÎn cadrul planului de acţiuni al Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 vor fi organizate 24 de întâlniri ale Grupurilor de Lucru LEADER (GLL) pe perioada a două zile, cu participarea reprezentanţilor Grupurilor de Acţiune Locală autorizaţi pentru exerciţiul financiar 2014 – 2020 şi reprezentanţi ai Unităţii de Sprijin a Reţelei, ai Autorităţii de Management pentru PNDR şi ai Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. Prima întâlnire va avea loc la Botoşani, în perioada 19-20 septembrie 2017.

Cu ocazia acestor întâlniri, Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală va facilita dezbaterea unor subiecte cu referire la componenta LEADER din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, urmate de concluzii şi propuneri de soluţii pentru implementarea eficientă a Strategiilor de Dezvoltare Locală şi o dezvoltare echilibrată a spaţiului rural în România.

În cadrul grupurilor de lucru vor fi abordate subiecte de interes pentru implementarea eficientă a conceptului LEADER din PNDR 2014 – 2020, precum:

 • Modificarea Strategiilor de Dezvoltare Locală a GAL;
 • Verificarea Apelului de Selecţie privind lansarea măsurilor din cadrul strategiilor de dezvoltare locală;
 • Procedura de depunere şi evaluare a proiectelor în cadrul sM 19.2;
 • Aspecte privind cheltuieli de funcţionare GAL sM.19.4;
 • Lansarea rapidă a sesiunilor de proiecte – prioritate a măsurii 19 LEADER;
 • Verificarea eligibilităţii proiectelor privind „Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale”.

De asemenea, Federaţia Naţională a GAL-urilor din România a lansat o serie de subiecte pentru dezbateri, ca de exemplu:

 • Complementaritatea proiectelor LEADER cu Programul Operaţional Capital Uman;
 • Promovarea schemelor de calitate pentru produsele agro-alimentare;
 • Modalităţi de accesare pentru schemele de mediu;
 • Conformitatea cererilor de plată pentru proiectele finanţate de GAL;
 • Asocierea şi cooperarea, măsuri de stimulare pentru valorificarea superioară a produselor alimentare.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Întâlnirile Grupurilor de Lucru LEADER (GLL) programate pentru luna septembrie vor avea loc după cum urmează:

 • Întâlnirea GLL de la Botoşani – 19-20 septembrie 2017 – participă GAL-urile din judeţele Botoşani, Suceava, Iaşi, Neamţ, Bacău şi Vaslui;
 • Întâlnirea GLL de la Constanţa – 21-22 septembrie 2017 – participă GAL-urile din judeţele Constanta, Galaţi, Vrancea, Buzău, Brăila şi Tulcea;
 • Întâlnirea GLL de la Cluj – 25-26 septembrie 2017 – participă GAL-urile din judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Mureş şi Alba;
 • Întâlnirea GLL de la Hunedoara – 27-28 septembrie 2017 – participă GAL-urile din judeţele Arad, Timiş, Hunedoara, Caraş Severin, Mehedinţi şi Gorj

Până la sfârşitul anului vor mai fi organizate întâlniri în lunile octombrie şi noiembrie.

La grupurile de lucru LEADER participă, la fiecare întâlnire, circa 100 reprezentanţi ai GAL-urilor şi 15 reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (AM PNDR, AFIR şi RNDR)

Pe pagina web a MADR este postată lista GAL-urilor selectate de MADR şi date de contact:

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/Lista-Grupuri-Actiune-Locala-selectate-de-MADR-si-datele-de-contact-ale-acestora-actualizare-26.07.2017.pdf

Pe pagina web a RNDR, la secţiunile “Evenimente RNDR” şi “LEADER” sunt prezentate informatii referitoare la programul, agenda dezbaterilor şi detalii de organizare a întâlnirilor.