Proiect româno-bulgar, la final

0
358

Asociația AGORA 2013, în calitate de beneficiar, și Asociația ECONYOUTH și Camera de Comerț și Industrie Vidin, în calitate de parteneri, au organizat, astăzi, la Centrul Multifuncțional din Craiova, evenimentul de închidere a proiectului “Noi competențe pentru un job de calitate” – cod 16.4.2.024/ROBG178. Proiectul a fost cofinanțat de UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară 4: O regiune calificată și favorabilă incluziunii, Obiectivul Strategic 4.1: Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și a mobilității forței de muncă. Implementat în zona transfrontalieră Vidin-Dolj, proiectul s-a derulat pe o perioadă de 24 de luni și a avut o valoare totală eligibilă de 704,326.47 RON. Obiectivul general al proiectului a fost creșterea mobilității forței de muncă în zona transfrontalieră Vidin-Dolj, prin implementarea unui program integrat de măsuri active ce vizează dezvoltarea de noi competențe profesionale și antreprenoriale pentru 416 persoane inactive din județele Dolj și Vidin, cu vârsta între 16 și 64 ani, dintre care 200 de tineri și 100 de femei.