Nereguli descoperite în cabinetele medicilor

0
81

Inspectorii din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Dolj au aplicat în ultima lună o serie de sancţiuni  după ce au descoperit nereguli în cazul mai multor unităţi sanitare. Echipele de control au trecut pragul a numai puţin de 23 de furnizori de servicii medicale din judeţ, scopul fiind acela de a verifica în ce măsură sunt respectate clauzele contractuale şi legislaţia în vigoare.

Cu această ocazie, au fost verificaţi zece furnizori de servicii medicale în asistenţa medicală primară, constatându-se o serie de deficienţe. Spre exemplu, au fost identificaţi pensionari care au beneficiat ilegal de prescripţii medicale în cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 de lei pe lună. Aceştia au declarat în scris că nu au alte venituri, deşi acest lucru s-a dovedit a fi fals, în cele din urmă, ei figurând în evidenţele ANAF cu alte venituri impozabile. Reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate Dolj au hotărât ca, în acest caz, contravaloarea medicamentelor compensate cu 90% prescrise de medicii de familie pensionarilor care realizează şi alte venituri în afara celor din pensii să se recupereze de la persoanele care au beneficiat ilegal de compensarea suplimentară de 40%.

Medicamente prescrise fără cupon de pensie

De asemenea, au fost identificaţi medici care au prescris medicamente compensate 90% fără a solicita pacienţilor cupon de pensie şi declaraţii pe proprie răspundere privind veniturile realizate de aceştia, sau au prescris medicamente în cadrul acestui program deşi pensia depăşea 700 de lei. Pentru nerespectarea procedurii legale privind prescrierea medicamentelor compensate 90%, furnizorii au fost sancţionaţi cu imputarea sumei reprezentând compensarea de 40% din contravaloarea medicamentelor compensate 90%.

Tot cu ocazia controalelor din ultima lună, inspectorii CAS Dolj au constatat că mai mulţi medici nu au respectat obligaţia contractuală privind respectarea protocoalelor de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului, fiind sancţionaţi cu avertisment scris şi imputarea contravalorii medicamentelor prescrise eronat.

Reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate Dolj au efectuat trei controale operative la medici de familie pentru verificarea modului de eliberare a concediilor medicale şi s-a constatat că au fost respectate prevederile legale în vigoare. Cu această ocazie a fost verificată şi concordanţa serviciilor medicale raportate de cabinetele medicale în luna anterioară şi s-a constatat că există documente justificative pentru serviciile  medicale solicitate la decontare.

Sancţiuni pentru deficienţele descoperite

Controalele CAS Dolj au ajuns şi la furnizorii de servicii clinice. Au fost verificaţi patru dintre aceştia, la unul dintre ei fiind identificate servicii medicale acordate unor persoane care figurau internate. Totodată, pe parcursul a două acţiuni de control operativ au fost descoperite o serie de deficienţe. Printre altele, acordarea de servicii medicale la persoane care nu au prezentat dovada calităţii de asigurat, necompletarea corectă şi la zi a documentelor de evidenţă primară de la nivelul cabinetului medical şi consemnarea eronată a CNP-ului unui asigurat pe prescripţia medicală şi raportarea eronată a acesteia în SIUI.

La furnizorii de medicamente compensate şi gratuite în tratamentul ambulatoriu, au fost efectuate două controale tematice, constatându-se că sunt respectate obligaţiile contractuale. A avut loc şi un control operativ privind verificarea realităţii raportărilor la CAS Dolj în luna anterioară, constatându-se că sunt respectate obligaţiile contractuale. Nu în ultimul rând, la furnizorii de servicii spitaliceşti de tip spitalizare de zi s-a desfăşurat o acţiune de control tematic şi s-au constatat o serie de nereguli. Spre exemplu, că nu există condică de medicamente pentru tratamentele aplicate în cadrul spitalizării de zi sau că există situaţii când la externare nu se eliberează prescripţii medicale în regim compensat şi gratuit, dispunându-se măsuri de remediere a deficienţelor constatate.