Elevii săraci, susţinuţi să-şi continue studiile

0
83

Potrivit modificărilor aduse Legii Educaţiei Naţionale, elevii din familii cu situaţii materiale precare vor fi susţinuţi pentru a merge la şcoală. Astfel, au fost aduse modificări privind subvenţionarea costurilor aferente frecventării liceului şi pentru elevii din mediul urban care provin din grupuri socio-economice dezavantajate. Legislaţia actuală prevede posibilitatea sprijinirii financiare în vederea continuării studiilor liceale doar pentru elevii din mediul rural. Prin noile prevederi ale OUG, se extinde cadrul legal pentru subvenţionarea costurilor aferente frecventării liceului şi pentru elevii din mediul urban care provin din grupuri socio-economice dezavantajate. Se aduc o serie de precizări suplimentare privind modalitatea de utilizare a resurselor financiare la nivelul unităţilor de învăţământ: legislaţia actuală nu precizează foarte clar modalitatea de transfer a resurselor financiare de la o unitate de învăţământ la alta. Prin modificările aduse la Legea nr. 1/2011, se clarifică acest aspect.

Reduceri la transport şi pentru elevii din învăţământul profesional

Pentru a veni în sprijinul tuturor elevilor care urmează o formă de învăţământ, se va acorda tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun şi elevilor din învăţământul profesional. În prezent, se asigură tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun doar pentru elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal, creându-se o situaţie discriminatorie. Ca urmare, se impune completarea art. 84 din Legea nr. 1/2011, pentru a include printre beneficiarii tarifului redus la transportul în comun şi elevii din învăţământul profesional.