Eminescu omagiat pe mărcile poştale

0
86

Începând de mâine, emisiunea de mărci poştale „Ziua Culturii Naţionale: Mihai Eminescu – Luceafărul poeziei româneşti” va putea fi achiziţionată de la toate magazinele Romfilatelia din Bucureşti şi din ţară.  Timbrul emisiunii, având valoarea nominală de 9,10 lei, reproduce imaginea unui portret al poetului Mihai Eminescu aflat în galeria de tablouri a Academiei Române. Alături de acesta, emisiunea mai conţine şi un plic prima zi, iar ca forme de machetare au fost folosite coala de 32 de timbre, minicoala de şase timbre + trei viniete, blocul de 4 timbre + 4 viniete şi coliţa dantelată. Produsul special al emisiunii îl reprezintă albumul filatelic, realizat într-un tiraj de 360 exemplare şi echipat cu blocul de patru timbre şi patru viniete, având aplicată pe manşetă ştampila prima zi a emisiunii şi semnătura olografă a lui Mihai Eminescu în folio aur şi cu plicul prima zi al emisiunii cu ştampila prima zi aplicată în clar în folio aur. Ambele produse sunt numerotate cu negru de la 001 la 360.