Un eveniment organizat de CCI Dolj : „Business Breakfast – Preţuri de transfer – Evoluţii şi aspecte practice”

0
318

Ieri, Camera de Comerţ şi Industrie Dolj şi Deloitte România au  organizat, la sediul CCI Dolj, evenimentul Business Breakfast – Preţuri de Transfer – Evoluţii şi aspecte practice. Camera de Comerţ şi Industrie Dolj îşi asumă astfel, cu onoare şi responsabilitate, rolul şi misiunea de principal motor al susţinerii mediului de afaceri local, venind în sprijinul acestuia în eforturile de informare, promovare şi dezvoltarea afacerilor.

Tematica dedicată regimului specific al preţurilor de transfer şi tranzacţiilor intra-grup este de maximă actualitate prezentând multiple provocări din punct de vedere fiscal, juridic şi operaţional. Începând cu anul 2016 problema preţurilor de transfer a devenit vitală pentru companiile implicate în comerţul internaţional sau pentru societăţile comerciale care activează în cadrul aceluiaşi grup şi derulează tranzacţii cu societăţile afiliate. În contextul aderării României la Forumul de implementare al planului BEPS („Base erosion and profit shifting“ / „Erodarea bazei impozabile şi transferul profiturilor“) al OCDE („Organizaţia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică”), au fost dezbătute şi adoptate o serie de acte normative care au în vedere alinierea legislaţiei fiscale din România cu ultimele evoluţii la nivel internaţional.

Un nou eveniment cu aceeaşi tematică în primul trimestru al anului 2018

      Evenimentul a avut de asemenea un caracter interactiv, echipa de lectori dezbătând şi analizând împreună cu participanţii problemele şi situaţiile propuse de aceştia. ”Prin intermediul acestui eveniment, Camera de Comerţ şi Industrie Dolj şi Deloitte România au analizat impactul cerinţelor de documentare din perspectiva preţurilor de transfer care se întrevăd ca urmare a implementării în legislaţia română a Directivei UE 2016 / 881 privind schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal – Raportarea ţară cu ţară (”Country by Country reporting”) şi a emiterii în iulie 2017 a noului Ghid al preţurilor de transfer de către OECD. Ţinând cont de importanţa temei, de evoluţiile prefigurate în viitor în domeniu şi de interesul manifestat de mediul de afaceri – Camera de Comerţ şi Industrie Dolj va organiza un nou eveniment cu aceeaşi tematică în primul trimestru al anului 2018”, a subliniat Dragoş Troanţă Turculeanu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj.

***

 Agenda evenimentului a inclus:

  • Preţurile de transfer în România – implicaţii locale şi obligativitatea pregătirii dosarului de preţuri de transfer
  • Cerinţele privind Raportarea ţară cu ţară şi aspectele practice cu care se pot confrunta societăţile din România
  • Din practica inspecţiilor fiscale pe tema preţurilor de transfer şi abordarea pro activă în pregătirea dosarului de preţuri de transfer.