638 de milioane lei pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie

0
477

leiLa începutul acestei săptămâni a fost deschisă sesiunea de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza unor scheme de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie. Cererile se înregistrează până pe 22 august a.c. Bugetul alocat este de 638 de milioane lei.

 „Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative se transmit prin poştă , prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau se depun personal la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice”, se precizează într-un comunicat de presă al MFP. Înregistrarea cererilor se realizează până pe 22 august, iar cererile de acord pentru finanţare înregistrate în afara acestei perioade se restituie întreprinderilor şi nu sunt luate în considerare în procesul de analiză. Ministerul Finanţelor Publice finalizează procesul de selecţie a cererilor de acord pentru finanţare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere şi publică pe site-ul său rezultatul procesului de selecţie. Ordinea înregistrării cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice nu are nicio relevanţă în procesul de selecţie.

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă dezvoltarea regională

Cererile de acord pentru finanţare care nu au fost selectate în limita bugetului alocat sesiunii vor fi restituite întreprinderilor, prin poştă, cu confirmare de primire. „Analiza Cererilor de acord pentru finanţare selectate se realizează în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice a rezultatului procesului de selecţie”, se mai spune în comunicatul respectiv. Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea realizării investiţiilor cu importante efecte în economie. Se acordă sub formă de granturi, de la bugetul de stat, prin cheltuieli eligibile de natura activelor corporale şi necorporale, precum şi cele legate de închirierea construcţiilor aferente investiţiei iniţiale.

Până în prezent, în baza schemei au fost aprobate 8 proiecte de investiţii pentru care a fost aprobat un ajutor de stat în valoare de 396,9 milioane lei şi care vor genera 2.528 noi locuri de muncă.