Referendum la UMF Craiova

0
496

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova organizează, luni, referendum în rândul cadrelor universitare şi studenţilor pentru a stabili modalitatea de desemnare a rectorului, pentru un nou mandat, în prima parte a anului viitor. Variantele propuse sunt două: pe bază de concurs public sau prin vot secret al tuturor cadrelor didactice, cercetătorilor titulari din cadrul UMF şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor.

Au drept de vot toate cadrele didactice, cercetătorii titulari din cadrul UMF Craiova şi reprezentanții studenților din Senatul universitar şi din Consiliile facultăților. În total sunt 463 de persoane: 309 de la Facultatea de Medicină, 62 de la Facultatea de Medicină Dentară, 31 de la Facultatea de Farmacie, 34 de la FNAM şi 27 de studenţi.

Conform Metodologiei, desemnarea rectorului se va face în perioada cuprinsă între 15 decembrie 2015 şi 15 ianuarie 2016. Aceasta va fi planificată astfel încât mandatul rectorului ales în anul universitar 2011-2012 să nu depășească patru ani. Mandatul curent se ia în calcul de la data confirmării rectorului prin ordin al ministrului Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului, adică 13 februarie 2012.

Referendumul, validat dacă participă cel puțin jumătate plus unu din numărul persoanelor cu drept de vot

Referendumul universitar se organizează periodic, la fiecare interval de timp corespunzător de drept unui nou mandat legal constituit (patru ani), înaintea inițierii de alegeri ale structurilor şi funcțiilor de conducere de la nivelul UMFCV sau ori de câte ori funcția de rector se vacantează conform legii. Conform Metodologiei, în cazul revizuirii modalității de desemnare a rectorului se organizează şi desfăşoară referendum universitar, aplicarea rezultatului acestuia fiind obligatorie. „Organizarea şi desfășurarea referendumului se realizează cu respectarea principiilor legalității, autonomiei universitare, transparenţei, răspunderii publice, responsabilității, eficienţei manageriale şi financiare, respectării drepturilor şi libertăţilor studenților şi ale personalului academic şi a normelor etice şi deontologice”.

Referendumul universitar este validat dacă la acesta participă cel puțin jumătate plus unu din numărul persoanelor cu drept de vot înscrise pe listele de votare. În situația în care referendumul universitar este validat, rezultatul referendumului universitar se stabilește cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate. În situația în care referendumul universitar nu este validat, se organizează, la interval de cel mult două săptămâni, un nou referendum universitar, pentru care rata de participare nu mai este un criteriu de validare. Rezultatul referendumului universitar, validat de Senat, va fi adus la cunoștința comunităţii academice şi a conducerii Ministerului Educației şi Cercetării Ştiinţifice în termen de două zile lucrătoare de la încheierea procesului de vot.

Patru secţii de votare

Cabinele de vot sunt amplasate în locaţiile din strada Petru Rareş, nr. 2 – Hol Corp A (Medicina Veche), pentru Facultatea de Medicină, în Bvd. 1 Mai, 68, pentru Facultatea de Moaşe şi Asistenţă medicală şi în strada Petru Rareş, nr. 2, Corp A’ (Extindere), pentru Facultăţile de Medicină dentară şi Farmacie. În ceea ce priveşte rezultatele referendumului, Biroul electoral al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova centralizează informațiile cu privire la voturile exprimate în cele patru secţii de votare. Se completează un proces-verbal privind consemnarea rezultatului referendumului organizat la nivelul instituției pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului prin însumarea proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare. O copie a procesului-verbal rămâne la sediul biroului electoral al UMF Craiova şi poate fi pusă, la cerere, la dispoziția persoanelor interesate, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.