Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” deţine secretul: Ce înseamnă să fii un dascăl bun pentru elevii tăi ?

1
1309

Un profesor bun îşi lasă definitiv amprenta asupra dezvoltării armonioase a elevilor săi, printr-o sumă de calităţi esenţiale care îl ajută să facă cinste vocaţiei îmbrăţisate. Orice părinte îşi doreşte pentru copilul său un dacăl desăvârşit, însă ştim oare să recunoaştem cu adevărat un profesor performant? Un profesor bun este echitabil. Un profesor bun este adaptabil. Un profesor bun este atent la nevoile individuale. Un profesor bun ştie să lucreze în echipă.Un profesor bun este creativ. Un profesor bun este empatic. Zilele trecute, am  stat de vorbă cu doamna Elena Alexie, dascăl al Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova, am vrut să verific  dacă domnia sa, un profesor despre care auzisesem numai lucruri bune,  răspunde acestor cerinţe. După o discuţie agreabilă de o oră şi mai bine, mi-am dat seama că generaţiile viitoare au pe cine să se bazeze. Da, Elena Alexie are conştiinţa responsabilităţii şi a misiunii sale…Domnia sa ne-a făcut o adevărată pledoarie pentru meseria de dascăl. 123 de premii au adus elevii  domniei sale, Colegiului Naţional “Fraţii Buzeşti”, în anul şcolar 2018 – 2019.

Să începem cumva cu începutul, ca să înțelegem și mai bine lucrurile.De unde vine motivaţia alegerii acestei profesii nobile ?

Am descoperit farmecul acesteia încă de mică, de la părinţii mei, care au fost dascăli: mama-învăţător, iar tata-învăţător, profesor de istorie. De la câţiva ani am pătruns în minunatul palat numit ”ŞCOALĂ” şi mi-am dorit să lucrez şi eu acolo, ca părinţii mei.

Eu v-am cunoscut cu nişte ani în urmă, eraţi un dascăl la fel de devotat la Şcoala Gimnazială Traian din Craiova. Eraţi un învăţător foarte căutat acolo…Pentru cine nu vă cunoaşte, aş dori să vă prezentaţi puţin.

Am absolvit liceul ca şefă de promoţie, în anul 1987, apoi am urmat apoi cursurile Facultăţii de Matematică-Informatică- Universitatea din Craiova, obţinând două specializări: informatică şi matematică şi cursurile de master ”Sociologia comunicării şi jurnalism”, pentru a deveni un profesionist, un dascăl competent, cu o gândire logică, cu un raţionament bazat pe relaţia cauză-efect, un cunoscător al artei comunicării şi un bun organizator.

Aşadar, aţi fi putut să fiţi profesor, dar aţi hotărât să modelaţi sufleţele mici…foarte interesant !

Da…după completarea studiilor, am avut posibilitatea de a trece pe catedra de profesor  de matematică/informatică, dar nu am făcut acest pas, ci am rămas la prima specializare, aceea de învăţător. Chiar dacă sunt profesor, pentru mine e o plăcere să fiu prezentată ca învăţător. Lumina din ochii celor mici, zâmbetul lor cald şi sinceritatea, dragostea faţă de copii mă motivează permanent şi constituie un izvor nesecat de energie, de idei şi speranţa că ei vor avea un viitor strălucit! Pentru toate aceste bucurii pe care mi le oferă elevii, am ales să fiu învăţător.

Am primit şi eu o informaţie pe surse, cum se zice în domeniul nostru, al jurnaliştilor şi anume, că faceţi parte din Liga Profesorilor Excepţionali. Este unul din motivele care m-au determinat să vă solicit acest interviu.

Da, aşa este. Pentru modul cum îmi organizez şi desfăşor activitatea la clasă, am fost selectată, la nivel naţional, în grupul celor zece profesori din Liga Profesorilor Excepţionali, premiaţi în prezenţa Ministrului  Educaţiei. Fiecare cărămidă pe care o zidesc zilnic pentru construirea profilului unui elev educat, contribuie la realizarea bazei unui ”edificiu” unic, numit ”cetăţean”, nu unul oarecare, ci o persoană pregătită pentru a reuşi într-o societate democratică.

Este grea meseria asta de dascăl… şi mai ales când îţi propui să fii şi un dascăl de succes…?

Întreaga mea activitate se dezvoltă dintr-un ”sâmbure” numit ”dăruire”. De aceea, nimic din ceea ce fac nu îl consider ca pe un efort greu, ci ca pe o plăcere, o delectare, o împlinire. Pornesc de la ideea că succesul elevilor este asigurat, dacă reuşesc să-i fac pe elevi să vină cu plăcere la şcoală. De aceea, încerc să transform activitatea de predare-învăţare-evaluare într-un joc cu multiple valenţe, iar eu să fiu prietena lor mai mare, să îi încurajez, să îi stimulez şi să îi evaluez corect, să le formez gustul pentru lectură, să le dezvolt spiritul de competiţie, să lucreze în echipă, să fie ecologişti, să-i ajute pe cei aflaţi în situaţii defavorabile, să aibă încredere în forţele proprii şi să persevereze pentru realizarea unui ideal.

În regulă, dar totuşi, cum reuşiţi ? Nu este la îndemâna oricui…vă văd şi emoţionată când ne vorbiţi de toate aceste lucruri…

Pentru a reuşi toate acestea, studiez permanent materiale de specialitate, mă perfecţionez continuu, participând la cursuri de formare, simpozioane, conferinţe, dezbateri, mese rotunde etc., creez situaţii de învăţare cât mai atractive, bazate pe joc şi metode activ-participative. Proverbul „Omul cât trăieşte, învaţă.” are o importanţă deosebită în profesia de dascăl. Cursurile de perfecţionare şi studiul individual mă ajută să-mi îmbunătăţesc permanent stilul didactic. Preiau informaţii, concepte cărora le dau viaţă, transformându-le într-o lecţie originală, interactivă şi dinamică. Astfel, reuşesc să captez atenţia elevilor şi să-i fac să-şi dorească receptarea acestor experienţe la clasă. Instruirea continuă nu se referă doar la pregătirea ştiinţifică, din domeniul disciplinelor predate, ea mă ajută să-mi îmbunătăţesc metodele didactice şi de relaţionare cu copiii, pentru a fi un bun psiholog care ştie ce abordare să adopte la nivel comportamental. Mă ajută să privesc lucrurile din perspectiva elevilor, prin empatie, devenind un mentor pentru aceştia în drumul lor către succes. Aplic teste pentru descoperirea profilului fiecărui elev şi îi stimulez pentru a valorifica potenţialul pe care îl au în diferite domenii. Elaborez materiale diadactice utile în activitatea pe care o desfăşor şi comunic permanent cu părinţii elevilor.

Sunteţi dascălul care încurajează elevii să participe la competiţii, îi pregătiţi pentru viaţă. Viaţa fiind o competiţie. Doriţi ca elevii dumneavoastră să fie puternici. Care este cheia succesului, cum îi faceţi să participe la aceste concursuri ?

Un element cheie în activitatea didactică îl constituie  motivaţia elevilor, dorinţa de a participa activ în procesul instructiv-educativ. Pentru a spori motivaţia intrinsecă a elevilor, acţionez prin intermediul a trei factori: valoarea disciplinei temei predate, încrederea în propriul succes şi abilitatea lor de a se implica în procesul educaţional. Sunt atentă la  comportamentul elevilor şi la reuşita lor şcolară, folosind un spectru larg de tehnici de învăţare. Elevii sunt apreciaţi pentru rezultatele lor atât în public, cât şi în particular. Îi încurajez să coopereze şi să se susţină reciproc.

Daţi-ne câteva exemple de concursuri la care au luat parte elevii dumneavoastră în acest an şcolar…123 de premii spune ceva.

Concursul Naþional ”Comper-Comunicare”, etapa I – 13 premiul I, 7 premiul al II-lea, 7  premiul al III-lea, 5 menţiune. Concursul Naţional ”Comper- Matematicã”, etapa I 9 premiul I, 10 premiul al II-lea, 2 premiul al III-lea, 4 menţiune. Concursul Naţional ”Gazeta Matematicã Junior”, etapa I – 4 premii de Excelenţã,  3 premiul I. Concursul Interjudeţean de Matematicã „Louis Funar” – 3 premiul I, un premiu al II-lea, o menţiune. Concursul Interjudeţean de Matematicã „Gheorghe Dumitrescu” – 3 premiul I, 2 premiul al II-lea; Concursul Naþional „Lumina Math” – 5 premiul I + 4 tabãrã naţionalã, 2 premiul al III-lea. Concursul Internaţional „Formidabilii”, etapa I  – 4 premiul I, 2 premiul al II-lea, 2 premiul al III-lea. Concursul Internaţional „Formidabilii”, etapa a II-a: 13 premiul I, 5 premiul al II-lea, 3 premiul al III-lea, 2 menţiune. Concursul Internaţional de Matematicã de la Vidin: 3 premiul I, un premiu al III-lea. Concursul Interjudeţean „Micul  Arhimede”: 4 premiul I + cupa. Concursul Regional de Matematicã „Mathematica- Modus Vivendi” : un premiu I. Concursul Interdisciplinar de Matematicã în Limba Englezã „22METS” ( „Mathematics- English Testing System”): un premiu I, un premiu al II-lea. Acum, ne pregãtim pentru alt concurs, foarte dificil „Sfera”, care va avea lco pe 23 martie, în localitatea Bãileºti.

Foarte multe de matematică..cu ce se mai ocupă elevii dumneavoastră ? În ce mai excelează ?

Sã ştiti cã sunt foarte talentaţi. Unii sunt foarte buni la dans, au participat la concursuri internaţionale, au adus şi de acolo premii. Alţii sunt foarte buni la picturã, alţii la compuneri. Sunt copii foarte inteligenţi…

Cum lucraţi cu elevii ? Cu toţi la acelaşi nivel…sau cu fiecare cât poate să ducã ?

Îmi antrez toţi elevii la fiecare lecţie, chiar dacă am un efectiv numeros (35 elevi),  o realizez prin organizarea eficientă a activităţii şi gestionarea optimă a timpului (ex. sarcini rezolvate la tablă, în paralel, de către 6-8 elevi, sub formă de concurs- ”Roboţelul socoteşte”, activităţi pe echipe, cu sarcini diferenţiate pe nivel de pregătire, aptitudini, fişe de lucru individuale etc.). Dar, separat, fac suplimentar cu cei care vor şi pot să facă mai mult, o activitate suplimentară pentru elevii care-şi doresc. Nu se impune nimic, nimănui. Pe de altă parte, sunt adepta învăţării prin descoperire, jocul, curriculumul la alegere, lucrul în echipă, experimentele etc.. Astfel, elevii învaţă să exploreze realitatea, să fie autonomi, să-şi exprime opiniile şi dorinţele, să formuleze întrebări şi să afle informaţiile de care au nevoie. Desfăşurarea învăţării în acest mod îi determină pe copii să vină cu plăcere la şcoală, deoarece nicio zi nu seamănă cu alta, fiind permanent expuşi unei schimbări a stimulilor de învăţare. Realizez acest lucru prin joc, introducându-i într-o poveste creată de mine, în care ei interpretează diferite roluri. Astfel învăţarea devine facilă şi implicarea copiilor este maximă. Îi încurajez pe elevi să se autodirijeze, în loc să le indic elevilor deprinderile sau strategiile pe care le pot aplica în realizarea unei sarcini, îi las singuri să decidă care ar fi acestea.

În vacanţă, le daţi teme de făcut sau lăsaţi totul în seama lor…?

Teme nu le dau, dar la fiecare început de an constat că sunt elevi care muncesc suplimentar şi în vacanţă. Dar le recomand lectura. Este vorba pe de o parte, de recomandarea la începutul anului a listei lecturilor suplimentare pe care le vor citi pe parcursul întregului an, repartizate pentru fiecare săptămână. Aceste lecturi sunt urmate de întocmirea fişelor de lectură şi evaluarea acestora, prin teste grilă la începutul fiecărei săptămâni, teste selectate din cele trei volume ”Magia lecturilor” pe care le-am publicat, pentru fiecare clasă (a II-a, a III-a şi a IV-a). Pe de altă parte, vorbim de o listă de lecturi pe vacanţă.

Cum vă evaluaţi totuşi activitatea…?

Feedback-ul oferit de elevi mă ajută să-mi evaluez fiecare activitate, să apreciez gradul de reuşită a activităţii şi să programez demersul didactic în viitor.

Dar pe elevi cum îi evaluaţi, cum îi încurajaţi ?Vorbiţi-ne puţin de relaţia asta specială dascăl – elev.

Încurajez elevii să fie mici exploratori, să-şi descopere Sinele, ajutându-i să obţină cel mai înalt nivel de performanţă. Le urmăresc evoluţia, prin fişa de progres, şi menţin un echilibru între necesităţile de instruire ale fiecărui individ şi cele ale întregului grup, realizând astfel idealul educaţional „învăţământ pentru toţi, învăţământ pentru fiecare”. Prin atitudini pozitive, dragoste şi implicare, încerc să pătrund în lumea lor, să le citesc gândurile, să le deschid inimile pentru a-i ajuta să-şi dezvolte voinţa, curajul şi speranţa în realizarea potenţialului maxim. Totodată, mă şi consult cu elevii în luarea unor decizii care îi privesc şi implicarea acestora în găsirea unor soluţii optime pentru problemele care apar în cadrul colectivului de elevi.

Când vorbiţi de elevii dumneavoastră aveţi lacrimi în ochi, care generaţie v-a rămas la suflet, aveţi o generaţie de aur ?

Da, sunz extrem de emoţionată. Timpul trece foarte repede şi se apropie momentul despărţirii de încă o serie. Ştiu că educaţia pe care le-am dat-o copiilor mei îi ajută să-şi ia zborul spre o lume mai bună- Lumea Cunoaşterii. Cu dragoste şi dăruire, eu doar i-am învăţat tehnici de zbor, dar calea şi-o aleg singuri în viaţă. Toţi îmi sunt dragi, nici nu aş putea să nominalizez o anume generaţie. Astăzi, mă salută elevi de aici, de la liceu sau mă întâlnesc cu elevii mei pe stradă…uni sunt doctori, alţii, profesori, ingineri.

Totodată vă pregătiţi  pentru un nou început…alţi copilaşi, alte visuri, alte idealuri…

Da, aşa este. Din toamnă, în anul şcolar 2019-2020, voi fi ghid, plecând într-o altă călătorie spre „Ţara Învăţăturii”, cu o nouă serie de elevi din clasa pregătitoare. Este perioada înscrierilor la clasa pregătitoare şi părinţii caută pentru copilul lor profesorul ideal. Consider că nu există profesor ideal. Noi, dascălii, suntem perfecţi doar în intenţii. Fiecare profesor este unic, are un stil propriu şi posedă o frumuseţe interioară care, dacă este pusă în valoare şi este percepută de copil, îl transformă pe dascăl într-un model, într-un ideal.

Vă urăm succes şi mărturisesc, dacă ar fi să-mi dau copilul la şcoală…dumneavoastră aţi fi dascălul potrivit pentru copilul meu

1 COMENTARIU

  1. Doamna Ileana Alexie, un reper, un model, un OM! A fost invatatoarea fiicei mele in urma cu 22 de ani. Si datorita acestui om, copila mea a intrat cu 10 la facultate si a terminat sef de promitie. Cuvintele imi par goale de continut, sarace pentru ca nu pot sa descrie devotamentul acestui dascal, integritatea sa, daruirea pentru aceasta nobila profesie.Andreea s-a numarat printre copiii fericiti si impliniti care i-au fost invatacei.

Comments are closed.