Elevii Liceului Tehnologic Auto vor fi educaţi în spirit european

0
155

Programele de şcolarizare, pe efort bugetar european, continuă şi în acest an pentru elevii români. Unul dintre acestea este în plină desfăşurare la Liceul Tehnologic Auto din Craiova, prin Erasmus+, şi este destinat şcolarizării tinerilor în diverse specialităţi tehnice. De el vor beneficia 57 de tineri, care vor fi perfecţionaţi în diverse profesii.

În cursul anului 2015, la Liceul Tehnologic Auto (LTA) din Craiova a fost demarat un proiect pentru elevi, în ceea ce priveşte mobilitatea, în învăţământul profesional şi tehnic, unul care se desfăşoară între 1 iunie 2015 – 31 mai 2017. Este o denumire  cât se poate sugestivă – „Practicăm pentru viitorul nostru”, iar grupul-ţintă este constituit din 57 de elevi, cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani, aflaţi în formare profesională, cu specializările: mecanic auto, tehnician electrician – electronist auto, electrician exploatare joasă tensiune, operatori pe maşini cu comandă numerică, opt cadre didactice însoţindu-i pe elevi în întreg procesul educaţional.

„Deschidere către valorile europene”

Programul face parte din Planul de Dezvoltare a LTA şi este prezentat, succint, chiar de managerul de proiect, prof. dr. ing. Anca Borgovan-Cuţă: „Totul vine în întâmpinarea nevoilor şcolii şi aici mă refer la mai multe aspecte: facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii europene, prin îmbunătăţirea nivelului competenţelor cheie şi specializate, printr-o pregătire de înaltă calitate, în concordanţă cu cerinţele moderne; deschiderea către valorile europene, prin egalitatea de şanse, toleranţa şi educaţia pe tot parcursul vieţii; îmbunătăţirea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. Practic, scopul este creşterea nivelului educaţional al elevilor”.

Cursurile, în Cipru şi Germania

Tinerii vor urma cursuri de specializare în Cipru şi Germania, certificate internaţional, pe mai multe specializări. Astfel, şapte elevi – „mecanic auto” – şi trei adolescenţi – „electrician – electronist auto” – vor merge la Paphos (Cipru), iar patru „electricieni de joasă tensiune” vor merge tot în aceeaşi ţară, dar la Nicosia. Cursuri vor avea loc şi în Germania (la Leipzig, pentru operatorii de maşini cu comandă numerică). Timpul de derulare a fiecărui modul va fi de două săptămâni, cu 60 de ore de instruire practică. În luna noiembrie a anului trecut a avut loc selecţia participanţilor, fiind admise opt cadre didactice, câte doi pentru fiecare modul, conform legislaţiei şi criteriilor admise. „Sunt foarte multe câştiguri din aceste programe, pornind de la dobândirea unor competenţe tehnice şi de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională până la prevenirea abandonului şcolar şi ajutorarea tinerilor care provin din familii cu situaţie materială precară”, a mai precizat Anca Borgovan-Cuţă.