Două licee, în parteneriat cu agenţi economici, asigură şcolarizarea elevilor în învăţământul profesional

0
87

Pentru anul şcolar în curs sunt elemente de a pune în practică învăţământul tehnic şi profesional şi, mai ales, în ceea ce priveşte cooperarea între instituţiile de învăţământ şi agenţii economici. În 2015/2016, sunt înregistrate  două contracte între unităţi şcolare şi societăţi comerciale, scopul fiind şcolarizarea elevilor din ciclul profesional de trei ani, iar proiectul se doreşte a fi unul lung.

 S-a vorbit şi încă se vorbeşte despre şcolarizarea tinerilor în învăţământul tehnic şi profesional. S-a observat, cel puţin în ultimul an, o creştere a solicitărilor şi, pe cale de consecinţă, a numărului elevilor care doresc să îmbrăţişeze o meserie direct productivă: de la tinichigiu până la prelucrător prin aşchiere. Pornind de la acestea, sunt două instituţii şcolare care s-au implicat în proiect, având parteneri doi agenţi economici.

«Suntem bucuroşi că avem parteneri care ne ajută, iar implicarea acestora în procesul de învăţământ este benefică pentru toţi. Sunt două societăţi comerciale – RELOC şi FORD – care susţin proiectul de practică. Prima dintre ele este în parteneriat cu Liceul Tehnologic Căi Ferate Craiova, pentru calificarea în meseria „electromecanic material rulant”, iar cea de a doua, în cooperare cu Liceul Tehnologic Auto, pentru  specializarea „ sculer-matriţer”. Sunt asigurate burse suplimentare, pe lângă cheltuielile aferente – masă, cazare etc. Tinerii care sunt prinşi în aceste programe trebuie, la rândul lor, să îndeplinească unele criterii: apt din punct de vedere medical; minimum 90% prezenţa la cursuri (teoretice, laboratoare, programe de practică stabilită de societatea economică şi unitatea de învăţământ; media minimă 7,00 la disciplinele urmate; lipsa unor abateri disciplinare). Nu este asigurată, după terminarea şcolarizării, angajarea cursanţilor, dar cei mai buni dintre ei vor putea fi păstraţi, după susţinerea unor probe. Însă altceva credem că este important: implicarea factorilor economici în acest proces de şcolarizare, iar Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj aşteaptă cât mai multe societăţi comerciale care să fie implicate într-un asemenea proiect », a declarat prof.  Simona Ciulu (foto), inspector pentru învăţământul tehnic în cadrul ISJ Dolj.