Eforturi pentru învăţământul profesional şi tehnic

0
51

scoala profesionalaÎnvăţământul profesional şi tehnic trece printr-o perioadă de schimbări, cu modificări de legislaţie, dar obiectivul este revitalizarea segmentului respectiv. Cadrele didactice specializate vor face parte din acest proces, în perioada imediat următoare desfăşurându-se Cercurile pedagogice pentru „Educaţie tehnologică” şi modulele din aria curriculară „Tehnologii”, în semestrul I al anului şcolar 2016 – 2017, în judeţul Dolj.

Astfel, la Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu” din Craiova, tematica este „Implicaţii educaţionale ale parteneriatului public-privat în pregătirea practică a elevilor”, unde vor participa, pe 18 noiembrie, toate unităţile de învăţământ din teritoriu, care au în planul de şcolarizare clase din profilul „Servicii”, în următoarele domenii: Economic; Turism şi Alimentaţie Publică; Estetica şi igiena corpului omenesc.

În data de 25 noiembrie, la Colegiul „Ştefan Odobleja”, toate instituţiile de învăţământ preuniversitar cu plan „Tehnic” (Electronică; Electrotehnică; Automatizări; Transporturi; Mecanică; Industria textilă şi pielărie; Construcţii, instalaţii şi lucrări publice) vor discuta despre „Parteneriatul dintre unităţile şcolare şi operatorii economici – premisă a reuşitei profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic”. A doua zi, la Şcoala Gimnazială „Alexandru Macedonski” din Craiova, reprezentanţii tuturor şcolilor gimnaziale din judeţ vor discuta pe „Modalităţi de formare şi stimulare a capacităţii creatoare a elevilor, în cadrul disciplinei Educaţie tehnologică”.