Reglementări privind îngrijirea şi supravegherea copilului de către bone

0
83

MMJSServiciile de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei vor putea fi asigurate de bone fie în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale, fie în baza unui contract de prestări de servicii încheiat între bonă, persoană fizică autorizată, şi reprezentantul legal al copilului. Prevederea este inclusă într-o Hotărâre prin care Guvernul a adoptat la 7 septembrie a.c. normele metodologice de aplicare a Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

Actul normativ reglementează procedura de recunoaştere a calificărilor în vederea exercitării profesiei de bonă pe teritoriul României, aspectele referitoare la exercitarea acestei profesii, instituţiile care eliberează documentele necesare obţinerii acestui drept, aspectele referitoare la asigurarea calităţii serviciilor exercitate de bonă.

Noile reglementări includ un model de asigurare a serviciilor de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timpul zilei, respectiv servicii instructiv-educative prin care se asigură îngrijirea, creşterea, protecţia, educaţia şi învăţarea copilului, folosind metode variate şi alternative de educare şi supraveghere.

Contractul individual de muncă şi contractul de prestări de servicii includ, în anexă, ca parte integrantă din contract, planul de activităţi. Acest plan se elaborează în acord cu reprezentantul legal al copilului, în funcţie de numărul de copii aflaţi în grijă/categoria de vârstă a copilului/copiilor, de nevoile individuale ale fiecăruia, ale familiei acestuia.

Planul de activităţi poate include responsabilităţi ale bonei privind protejarea copilului de orice formă de abuz, neglijare, exploatare, însoţirea copilul la spital până sosesc părinţii sau reprezentantul legal, oferirea unei alimentaţii corespunzătoare calitativ şi cantitativ, adaptată vârstei, nevoilor şi preferinţelor acestuia, în funcţie de meniurile stabilite cu repzentantul legal al copilului.

La solicitarea reprezentantului legal al copilului, bona însoţeşte copilul cu dizabilităţi la activităţile de abilitare/reabilitare precum fizioterapie, kinetoterapie, magaj, logopedie şi de abilitate manuală şi alte forme de terapii.

Planul de activităţi se poate revizui anual sau ori de câte ori este nevoie, în funcţie de progresul copilului, nevoile individualizate ale acestuia, programul reprezentantului legal. Serviciul public de asistenţă socială are obligaţia să asigure reprezentanţilor copilului, la cerere, în mod gratuit, consiliere în vederea elaborării planului de activităţi.

Pentru cetăţenii altor state membre, furnizorul de servicii sociale încheie contractul individual de muncă în baza atestatului de recunoaştere a calificărilor/dreptului de exercitare a profesiei de bonă în România, document care se eliberează de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale în calitate de autoritate competentă, pentru profesia de bonă.

Activitatea bonei se supune controlului inspecţiei sociale, însă controlul se realizează obligatoriu cu acordul şi în colaborare cu părintele/reprezentantul legal.

Reglementarea condiţiilor de asigurarea a calităţii, inclusiv a modelului-cadru al planului de activităţi, a obligaţiei serviciului public de asistenţă socială de a asigura consiliere gratuită reprezentanţilor legali ai familiei, va preveni situaţiile de neglijare, abuz şi va contribui la consolidarea unui model de îngrijire şi supraveghere instructiv-educativă favorabilă dezvoltării copilului, valorificării potenţialului de învăţare timpurie, dezvoltării competenţelor sociale şi emoţionale ale copiilor, dar şi creşterea gradului de încredere în serviciile de îngrijire prestate de bone şi, implicit, creşterea gradului de reinserţie pe piaţa muncii a persoanelor aflate în concediu pentru creşterea copilului.