Începe numirea pe posturi

1
117

În numai câteva zile, se va trece, la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, în structurile din teritoriu, la numirea, conform legislaţiei, a posturilor de conducere a instituţiilor de învăţământ preuniversitar.

Procedura are la bază Ordinul nr.4895/10.11.2014, emis de Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, care se referă la metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015/2016. Este o serie întreagă de dispoziţii generale, care au în vedere „unităţile de învăţământ cu personalitate juridică, la data de 1 septembrie 2015, respectiv unităţile de învăţământ conexe ale învăţământului preuniversitar şi unităţile de învăţământ pentru activităţi extraşcolare, care se organizează şi funcţionează conform art. 19, 42, 99 şi 100 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare…”. Pornind de la lege şi aplicarea ei, s-a întocmit un calendar amplu, astfel încât să fie trecute toate pragurile. A fost un program extins, dar, ţinând cont de perioada actuală, amintim numai de perioada 17-19 august, când, conform detaşării în interesul învăţământului, pentru cadrele didactice titulare, anterior concursului din 2015, va urma „numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control, neicupate prin concurs, ISJ Dolj detaşând cadrele, care îndeplinesc toate condiţiile, în posturile amintite. În 19 august, va avea loc afişarea punctajelor dosarelor cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate nesoluţionată în etapele anterioare ”, se arată în comunicatul ISJ Dolj.

1 COMENTARIU

Comments are closed.