Un sprijin pentru persoanele vulnerabile social

0
135

Astăzi, la ora 11:00, la sediul „Centrului pilot anti-discriminare şi de prevenire a excluziunii sociale”, situat pe Bulevardul „Decebal” nr. 83 din Craiova, va avea loc o conferinţă de presă ce va fi punctul de pornire a Proiectului „Învaţă pentru a-i sprijini pe alţii!”, program destinat persoanelor aflate în custodia Penitenciarului de Minori şi Tineri (Centrul de Detenţie) Craiova.

Activităţile cuprinse în program vizează un grup de persoane vulnerabile şi au ca scop îmbunătăţirea măsurilor de combatere a discriminării, iar alt ţel este cel de a veni în sprijinul creşterii gradului de conştientizare  a societăţii, pentru limitarea prejudecăţilor şi stereotipurilor pe care le întâmpină oamenii în eforturile de incluziune socială. „Perioada de implementare este de 11 luni, timp în care minorii şi tinerii aflaţi în custodia noastră vor fi instruiţi într-o tematică vastă : educaţie pentru sănătate, protecţia mediului înconjurător, promovarea toleranţei interculturale, teme educaţionale despre drepturile omului, inegalităţi, măsuri antidiscriminare şi de prevenire a excluziunii sociale. De asemenea, prin activităţile proiectului va fi realizat un sistem integrat info AUDIO, ce va permite accesul neîngrădit la informaţie a persoanelor custodiate . La eveniment vor participa reprezentanţi ai autorităţilor locale, mediului de afaceri, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale cu experienţă în domeniu  ”, a precizat subcomisar Daniel Barbu, purtător de cuvânt al Penitenciarului de Minori şi Tineri (Centrul de Detenţie) Craiova. Proiectul amintit se derulează în cadrul Programului RO10  „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc, iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, finanţat prin Granturile SEE 2009-2014 şi fonduri asigurate de Guvernul României şi administrate de Fondul Român de Dezvoltare Socială, fiind implementat de consorţiul format din Asociaţia „Şanse Egale pentru Fiecare” Craiova, în calitate de partener principal, PMT (CD) Craiova şi Asociaţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Dolj, în calitate de parteneri.