Admiterea în învăţământul profesional de stat, între prima şi a doua etapă de admitere

0
670
Astăzi, se încheie prima etapă de admitere a candidaţilor în învăţământul profesional de stat, conform programului stabilit de Ministerul Educaţiei Naţionale, aferent anului şcolar 2019 – 2020. Pentru această perioadă, sunt înscrise, în planul de şcolarizare, 22 de unităţi de profil, în judeţul Dolj.
Înscrierea candidaţilor în învăţământul profesional de stat, la unităţile care au această formă de şcolarizare, s-a desfăşurat în perioada 24 – 26 iunie, neparticipând cei care aveau situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. Acolo unde a fost cazul, în 27 – 28 iunie s-a derulat desfăşurarea probei de selecţie. Dacă numărul celor admişi la preselecţie a fost mai mare decît cel al locurilor alocate, s-a organizat o probă suplimentară de admitere, care s-a defăşurat pe 2 – 3 iulie. Comunicarea rezultatelor la acest din urmă examen a avut loc pe 4 iulie, în aceeaşi zi fiind şi calcularea mediilor finale de admitere, pe 5 iulie având loc validarea rezultatelor şi comunicarea candidaţilor admişi şi respinşi. În intervalul 8 – 12 iulie, candidaţii respinşi în I etapă se pot înscrie în faza următoare, astăzi având loc transmiterea situaţiei locurilor rămase libere. Cazurile speciale urmează să fie soluţionate pe 15 – 16 iulie, iar data finală a afişării poziţiilor disponibile va fi 18 iulie.
Multe locuri disponibile în Dolj
Etapa a II-a de admitere va fi între 22 – 24 iulie, pentru cei care nu au participat sau nu au fost repartizaţi la faza precedentă, în acelaşi interval urmând să aibă loc şi înscrierea candidaţilor la unităţile care au probe de preselecţie sau, după caz, suplimentare. În zilele de 25,26 şi 29 iulie se vor desfăşura aceste examene. Pe 30 iulie vor fi primite cererile de înscriere ale candidaţilor care nu au participat sau nu au fost admişi în etapele anterioare, în 31 iulie – 1 august având loc repartizarea pe locurile disponibile, lista finală a celor admişi fiind afişată pe 1 august. În Dolj, sunt 22 de unităţi de învăţământ care au prevăzute, pentru 2019 – 2020, în planul de şcolarizare, locuri pentru această formă educaţională. Cele mai multe, câte 84, sunt, pe diverse specializări, la Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu”, Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi”,Liceul Tehnologic „George Bibescu”, toate din Craiova, şi Liceul Tehnologic „Dimitrie Filişanu” din Filiaşi. Numărul minim de locuri este de 28, în astfel de situaţii fiind zece şcoli: Colegiul Tehnic Energetic Craiova, Liceul Teoretic Bechet, Liceul Tehnologic „Constantin Ianculescu” din Cârcea, Liceul Tehnologic „Petre Baniţă” Călăraşi, Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski” Melineşti, Liceul Teoretic „George Şt. Marincu” Poiana Mare, Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” Segarcea, Şcoala Profesională „Constantin Argetoianu” Argetoaia, Şcoala Profesională din Daneţi şi Şcoala Profesională din Valea Stanciului.