Va scădea numărul elevilor din fiecare clasă a învăţământului preuniversitar, în toate ciclurile

0
788

Parlamentul României a adoptat o propunere legislativă pentru modificarea Legii  Educaţiei, prin care va scădea numărul maxim de elevi în toate ciclurile de învăţământ preuniversitar. Legea trebuie promulgată, acum, de Preşedintele României. Deocamdată, nu s-a realizat o estimare a cheltuielilor bugetare pe care le necesită noul act normativ.

Una dintre cele mai importante probleme ale sistemului educaţional românesc o constituie clasele prea aglomerate. Fenomenul a avut, de-a lungul anilor, repercusiuni atât asupra cadrelor didactice, care nu-şi mai puteau atinge obiectivele, cât şi asupra elevilor, care işi pierdeau puterea de concentrare la orele de curs. Astfel, Camera Deputaţilor a adoptat tacit, în aprilie 2019, un proiect de reducere a numărului de elevi din clasă, iar în urmă cu câteva zile Senatul României a adoptat, fiind for decizional, modificarea, care va fi trimisă spre promulgare Preşedintelui României. Astfel, conform noii legi, în educaţia antepreşcolară (creşe) grupa va cuprinde în medie şase copii, dar nu mai puţin de trei şi nu mai mult de opt. La învăţământul preşcolar (grădiniţe), media va fi de 12 copii – nu mai puţin de şase şi nu mai mult de 17. În ceea ce priveşte ciclul primar minimul este de zece, maximul de 22. La gimnazial , se va merge pe cel puţin zece şi pe cel mult 26. Învăţământul liceal şi profesional va avea limite între 12, respectiv 26. Aceleaşi paliere, ca la profesional şi liceal, sunt şi pentru învăţământul dual. În cadrul legislativ adoptat, se mai prevede ca, în situaţii excepţionale, grupele de la grădiniţă şi clasele de elevi de la şcoală pot avea, peste efectivul maxim, cel mult doi preşcolari/elevi. Se mai prevede, de asemenea, ca în fiecare unitate de învăţământ să îşi desfăşoare activitatea un psiholog şcolar, care să aibă în evidenţă până la 500 de elevi. Până acum, legea avea alte prevederi: maximum nouă copii în grupa de învăţământ antepreşcolar; 20 la grădiniţă; 25 în ciclul primar; 30 în formele de învăţământ gimnazial, liceal şi profesional. Până în prezent, modificarea Legii Educaţiei, în ceea ce priveşte reducerea numărului de elevi dintr-o clasă, nu are publicată o estimare a impactului bugetar.