Grefieră a Curţii de Apel Craiova găsită incompatibilă de ANI

0
94

O grefieră a Curţii de Apel Craiova a fost declarată incompatibilă de Agenţia Naţională de Integritate, întrucât, de aproape un an, deţine şi funcţia de preşedinte al unei Asociaţii de Proprietari din Craiova. Reprezentanţii instanţei craiovene au precizat că grefiera are la dispoziţie 15 zile pentru a contesta raportul ANI şi, după rămânerea unei decizii definitive în cauză, vor fi dispuse măsurile legale ce pot merge până la desfacerea contractului de muncă. 

Agenţia Naţională de Integritate a comunicat, ieri, că a constatat existenţa stării de incompatibilitate în cazul Anei Golaşu, grefier în cadrul Curţii de Apel Craiova, întrucât, începând cu data de 30 martie 2013, deţine, simultan, şi funcţia de preşedinte al Asociaţiei de Proprietari Bloc ANLR 2008, cu sediul în Craiova. «Astfel, GOLAŞU ANA a încălcat dispoziţiile art. 77, alin. (1) din Legea nr. 567/2004, potrivit cărora „Funcţia de grefier este incompatibilă cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice […]”.

Persoana  evaluată a fost informată despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare», se arată în comunicatul ANI. Potrivit prevederilor legale, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective, persoana respectivă fiind decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului.

Reprezentanţii Curţii de Apel Craiova au precizat că, până în momentul în care va rămâne o hotărâre definitivă în ceea ce priveşte starea de incompatibilitate a grefierei Ana Golaşu, nu se va lua nici o măsură faţă de femeie. Dacă şi în contencios administrativ se va constata starea de incompatibilitate, grefiera s-ar putea alege cu contractul de muncă desfăcut.

„Curtea de Apel Craiova a luat act de comunicatul Agenţiei Naţionale de Integritate din data de 11 februarie 2014, cu privire la situaţia doamnei grefier Ana Golaşu. Având în vedere dispoziţiile  art. 22 din Legea nr. 176/2010, persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilităţii în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanţa de contencios administrativ. Odată ce raportul de evaluare va deveni definitiv, Curtea de Apel Craiova va lua toate măsurile legale care se impun, în raport de hotărârea definitivă a instanţei de contencios administrativ şi de dispoziţiile legale aplicabile în materie”, au comunicat reprezentanţii Curţii de Apel Craiova.