Negoi: Primăriţa a ajuns primul arendaş al comunei

0
230

Comună mică, de frontieră, la Dunăre, între Rast şi Catane, cu aproximativ 2.800 de locuitori, peste 500 fiind plecaţi spre alte zări, în căutare de lucru, Negoiul a avut o vreme anexată şi actuala comună Catane. Sau invers. Prin 1845, ca să nu ne ducem şi mai înainte în istorie, moşia era proprietatea prinţului Gheorghe Bibescu, fost domnitor în Muntenia, din 1842 până în 1848, când a abdicat şi a tuns-o în străinătate, la Paris, pentru a ronţăi agoniseala. Gheorghe Bibescu, care, se pare, a făcut prozeliţi, a deţinut mai multe proprietăţi în sudul Doljului şi nu numai, deşi nu există dovezi elocvente că cineva din părţile locului l-ar fi întâlnit în vreo împrejurare. Dar mâna lui lungă şi nevăzută se întindea deasupra moşiei, aduna recoltele, îi pedepsea pe nesupuşi şi îi răsplătea pe „credincioşi”. Într-o zi, mâna prinţului n-a mai ajuns, suntem prin 8-9 martie 1907, şi hotărârea fermă a oamenilor însemna „aşa nu se mai poate”. Prost au ieşit tot ţăranii, prin ceea ce a urmat în nebuna câmpie a Doljului, devenită „a lor” abia în anii din urmă. „A lor” e un fel de a spune, fiindcă şi-au făcut apariţia arendaşii, unii la fel de lacomi ca predecesorii lor, cu peste un secol în urmă. Când arendaşul moşiei Olena Dolj, un oarecare Ilie Rogojinaru, personaj al marelui prozator Liviu Rebreanu, mărturisea plin de convingere într-un compartiment de tren: „Dumneavoastră nu cunoaşteţi ţăranul român dacă vorbiţi aşa. Ori îl cunoaşteţi din cărţi şi discursuri şi atunci e şi mai trist, fiindcă vi-l închipuiţi numai martir, când în realitate e numai rău şi prost şi leneş”.

Astăzi, ca să nu ne mai lungim cu vorba, primul arendaş al comunei Negoi a devenit primăriţa Adriana Lidia Zavelea, după numai un an de mandat. Societatea ei comercială, Zavelea SRL, administrează peste o mie de hectare la nivelul comunei, pentru suprafaţa de 770 ha depunând, în acest an, la APIA Dolj, documentaţia aferentă încasării subvenţiei de circa 160 euro/ha. Anul trecut a încasat-o numai pentru… 620 ha. Dinamică bună. Fiindcă, potrivit unei adrese – nr.2020/28 iunie 2011 – remisă Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dolj de către Primăria Negoi, SC Zavelea SRL, reprezentată legal prin administratorul Zavelea Lidia Adriana, la acea dată consilier local, deţinea la finalul anului 2008 contracte de arendă pentru suprafaţa de 580,39 ha. Şi acum să descriem „minunile” de la Negoi.

Cine decide divide

La Negoi, lupta acerbă pentru acapararea de terenuri agricole, de la bătrânii lipsiţi de vlagă, prin arendare sau cumpărare, a început de mai mulţi ani. Pământul e rodnic, mângâiat de briza Dunării. Că în topul arendaşilor locali acum se află „Zavelea SRL”, cu cea mai mare suprafaţă agricolă raportată la APIA Dolj, nu este o întâmplare. Asta se datorează, neîndoielnic, accederii Lidiei Zavelea în funcţia de primar, anul trecut. Şi primii care au resimţit „seismul” au fost fraţii Gagiu (Constantin Leonard şi Virgil Cătălin), care prin firmele lor, Agroapocultura SRL, din care s-a desprins Macedonian Trans SRL, contau ca barosani în zonă. Ei sunt cei care l-au dat în gât, la procurorii DNA, pe fostul director executiv al APIA Dolj. Se spune însă că ofereau mai mult arendatorilor decât SC Zavelea SRL, dar asta e o altă poveste. Oricum, fraţii Gagiu s-au văzut cu moşia diminuată şi avertizaţi „să fie cuminţi”. Au mai apărut şi alte exploatări agricole, precum Voinea Ionel AF, Ciocosada Product SRL, Chelu Aurel AF şi Bălaşa Mirela PFA. Folclorul local e bogat şi multora li s-a închis uşa primăriei în nas până n-au venit cu terenul agricol la Zavelea SRL. Să admitem că se exagerează. Deşi primăria este cea care decide în privinţa „ajutoarelor sociale”. Cu câteva tractoare, cinci la număr, care tuşesc ca babele căptuşite şi betege de răceală, la care se adaugă tractorul Primăriei, un utilaj tip Landini, care a costat peste 1,2 miliarde lei vechi, pentru a fi folosit la deszăpezire, parcat în curtea casei primăriţei, SC Zavelea SRL se descurcă, nu chiar uşor, la muncile agricole de sezon. Reiterăm, tractorul Primăriei (vezi foto), cu inscripţia de rigoare, este folosit în interesele private ale familiei primarului. Dar asta e o bagatelă pe lângă altele.

O balanţă a fondului funciar care… nu bate

Ultima balanţă a aplicării legilor fondului funciar pentru comuna Negoi a fost completată la data de 5 martie a.c., fiind trimisă OCPI Dolj. Poartă semnătura preşedintei Comisiei locale de fond funciar, care este primăriţa Zavelea Lidia Adriana, şi a secretarului Ionica Dima. Este întocmită „cu picioarele”, acoperite de blugi în timpul iernii, de primăriţa-arendaşă, omiţându-se terenurile deţinute de ADS – peste 350 ha, rezerva Consiliului Local, înregistrată la APIA (522 ha) pentru primirea subvenţiei aferente, fiind declarată, să admitem,… suprafaţă necesară pentru islaz. Deşi există şi acesta. Rezerva de teren, în opinia unor specialişti, este însă mult mai mare şi nu este evidenţiată. În absenţa cadastrului, se operează cu date aproximative, „ochiometrice”, pentru a se acoperi suprafaţa lucrată ilicit de firma primăriţei Zavelea Lidia Adriana. Care nu poate fi bănuită a avea vreo legătură cu legile fondului funciar. Şi multe la număr şi stufoase. Altele, şi mult mai importante, sunt propriile interese. Reconstituirea drepturilor de proprietate către cei îndreptăţiţi s-a făcut prin emiterea celor 1.278 TDP-uri, eliberate la Legea 18/1991, Legea 1/2000, Legea 247/2005, în suprafaţă de 3.614 ha. Rămânând de întocmit încă 11 TDP-uri (54 ha). Întreaga lucrare, de care vorbeam, este însă o… abureală generală.

Primăriţa este… incompatibilă!

Pe site-ul Primăriei Negoi, ultima Declaraţie de Interese a doamnei Adriana Lidia Zavelea a fost depusă la data de 20 mai 2010, când îndeplinea funcţia de consilier local. Cu mânuţa ei proprie, a completat, cu pixul, că la SC Zavelea SRL Negoi Dolj deţinea funcţia de administrator. În anul următor nu s-a mai omorât cu declaraţia de interese, care lipseşte de pe site-ul primăriei. Deşi prevederea legii este imperativă în această privinţă. La data de 23 aprilie 2012, premergător alegerilor locale, candidând pentru funcţia de primar, a trimis Agenţiei Naţionale de Integritate Declaraţia de avere, în care reitera că deţinea funcţia de administrator la SC Zavelea SRL. Cu alte cuvinte, pe tot mandatul de consilier local nu a respectat regimul juridic al incompatibilităţilor, deţinând şi calitatea de administrator la SC Zavelea SRL şi pe cea de ales local. După desemnarea sa ca primar, a înregistrat la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj cererea de menţiune având ca obiect revocarea mandatului de administrator, încredinţat soţului său Adrian Zavelea. Să facem o observaţie: funcţia de consilier local este incompatibilă cu calitatea de administrator la o societate de interes local. Dacă primăriţa comunei Negoi, Zavelea Lidia Adriana, punea burta pe legislaţia în materie (Legea 215/2001 cu toate modificările ulterioare; Legea 393/2004 privind statutul aleşilor locali; Legea 161/2003; Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii 144/2007 privind organizarea şi funcţionarea ANI) poate realiza starea de incompatibilitate în care s-a aflat ca ales local. Când însă, de la birtul local ajungi primar al unei comunităţi, într-un context de nevisat, şi gândul îţi zboară doar la acapararea de terenuri agricole, nestrunindu-ţi tentaţia unei subvenţii cât mai dolofane… „nu e bine”. Ca să cităm din contemporanii noştri.

LAURA MOŢÎRLICHE şi MIRCEA CANŢĂR