Începe săptămâna depunerii de propuneri în comisiile de examinare

0
222

Se apropie, cu paşi repezi, pregătirea aului şcolar următor, prin susţinerea examenelor naţionale ale candidaţilor şi prin certificările profesionale, acolo unde este cazul. Săptâmîna aceasta se anunţă încărcată, fiind una în care trebuie depuse propuneri pentru constituirea unor comisii care vor superviza buna desfăşurare a concursurilor.

 Conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – din iunie-iulie 2016, până pe 12 aprilie toate unităţile de învăţământ liceal din Dolj trebuie să transmită, pe adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, componenţa nominală a comisiilor de Bacalaureat , pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale din unitatea şcolară; propunerile privind cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale şi care doresc să participe în cadrul comisiilor ce se vor constitui în Centrele de examen şi în Centrele zonale de evaluare; persoana de contact din fiecare instituţie de învăţământ; macheta cu  numărul estimat în sesiunea din vară. Secretarul Comisiei de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale va fi persoana de contact desemnată la nivelul unităţii, directorii fiind direct răspunzători de datele transmise, fiind nevoie şi de o propunere minimă a numărului de asistenţi în sălile de examen, conform unui algoritm. Pot face parte din echipa de supraveghetori şi profesori din învăţământul primar, în condiţiile legii, acest lucru urmând să fie menţionat în documentele trimise către ISJ Dolj.

Aşteptări şi pentru certificarea profesională

Până pe 15 aprilie, Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ care organizează examene de certificare profesională pot trimite, pe adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj propunerile privind constituirea comisiilor de examinare de la nivelul acestora, pentru a putea fi avizate de către Comisiile Judeţene. Pe 22 aprilie, deciziile vor fi ridicate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, iar trei zile mai târziu va fi afişat programul de desfăşurare a examenelor, respectând perioada 9-13 mai. La liceele cu program sportiv, examenul este prevăzut pentru 11 mai. Propunerile Consiliilor de Administraţie din cadrul unităţilor de învăţământ vor fi înainte conform unei metodologii bine stabilite: către Comisia Judeţeană de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică; pe adresa Comisiei Judeţene pentru certificarea competenţelor profesionale în învăţământul liceal, filiera vocaţională; Comisia Judeţeană de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică , respectiv matematică-informatică, intensiv informatică.