Elevii vor fi consultaţi pentru noua Lege a Educaţiei

0
98

Este în pregătire o nouă Lege a Educaţiei care se află, încă, în dezbatere publică. Printre mai multe capitole se află şi unul referitor la statutul elevilor, cu drepturile şi obligaţiile aferente. Astfel, reprezentanţii şcolarilor vor fi invitaţi la discuţii cu reprezentanţii ministerului. Printre drepturile solicitate de tineri se află: accesul gratuit la educaţie în învăţământul public; dreptul de a beneficia de învăţământ în limba maternă sau într-una de circulaţie internaţională; să nu fie supuşi unei discriminării, atât de personalul administrativ, cel didactic, cât şi al colegilor; dreptul de a beneficia de manuale gratuite; dreptul de a-şi întrerupe şi relua studiile, în funcţie de legislaţia în vigoare; libertatea de a refuza orice semn distinctiv, care îi poate restrânge dreptul la liberă exprimare sau nu îi sporeşte siguranţa.

Printre obligaţiile tinerilor se regăsesc: prezenţa la ore, absenţele nemotivate nefiind admise; îndeplinirea sarcinilor care le revin potrivit planurilor de învăţământ; respectarea regulamentelor de ordine interioară ale unităţilor şcolare, cu respectarea legislaţiei; interzicerea folosirii unui limbaj trivial şi al unui comportament indecent în raporturile cu cadrele didactice şi cu colegii etc.