Alegerile la UMF Craiova continuă cu desemnarea decanilor

0
327

După ce, în luna decembrie a anului trecut, prof. univ. dr. Ion Rogoveanu a fost votat pentru un nou mandat de rector, în doar câteva săptămâni va avea loc şi concursul pentru desemnarea decanilor. Aceştia se vor afla în următorii patru ani în fruntea celor trei facultăţi din cadrul UMF Craiova: Facultatea de Medicină, Facultatea de Farmacie şi Facultatea de Medicină Dentară.

În perioada 15-29 ianuarie a.c. este programată depunerea candidaturilor pentru concursurile de decan, care presupun, la fel ca în cazul alegerilor pentru rector, un CV şi un plan managerial. Între 1-5 februarie a.c. va avea loc validarea candidaturilor la funcţia de decan de Consiliile facultăţilor, iar pe 8-9 februarie a.c. se vor derula concursurile pentru desemnarea decanilor.

Pentru funcţiile de decan candidaţii trebuie să aibă gradul didactic de conferenţiar sau profesor universitar sau echivalente, conform Legii nr. 1/2011, art. 285, alin. (3) şi (5). Funcţiile de conducere de rector, prorector, decan, prodecan, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare nu se cumulează.

Selecţia se face prin concurs public

Pentru funcţia de decan pot candida persoane din cadrul universităţii sau din orice facultate de profil din ţară sau din străinătate. Acestea trebuie să depună un CV şi planul managerial privind dezvoltarea didactică, ştiinţifică, a resurselor umane, a bazei materiale şi atragerea de resurse financiare în Facultate. Apoi, Consiliul Facultăţii audiază fiecare candidat în plen şi avizează participarea candidatului la concurs, prin votul majorităţii simple a membrilor săi. Este obligatorie validarea a cel puţin două candidaturi.

Decanul este selectat prin concurs public organizat la nivelul facultăţii, de către rectorul Universităţii, urmând ca persoana selectată să fie validată de Senatul Universităţii, cu majoritatea simplă a voturilor. În cazul vacantării unui loc de decan, rectorul organizează concurs public la nivelul facultăţii respective, în termen de maximum trei luni de la data vacantării. Decanul poate fi revocat din funcţie de Senatul universitar, la propunerea rectorului sau la iniţiativa a 2/3 din membrii Consiliului Facultăţii.  În termen de o săptămână de la data vacantării sau revocării din funcţie a decanului, rectorul desemnează unul dintre prodecani pentru a reprezenta facultatea şi a prelua interimar atribuţiile de decan.

Prodecanii vor fi desemnaţi de decani

În perioada 10-15 februarie a.c., prodecanii vor fi desemnaţi de decan, după numirea sa de către rector. Prodecanii trebuie să fie cadre didactice de predare ale Facultăţii şi membrii ai Consiliului Facultăţii, fiind validaţi cu majoritate simplă. Revocarea prodecanilor se face de către Consiliul Facultăţii, la propunerea decanului sau rectorului, fundamentată în scris.

În privinţa incompatibilităţilor, nu poate fi ales în structuri de conducere, nu poate ocupa funcţii de conducere şi nu poate fi responsabil de disciplină acel cadru didactic care a fost sancţionat disciplinar sau pentru abateri de la etica academică sau care are în antecedente condamnări pentru plagiat. De asemenea, nu poate ocupa o funcţie de conducere o persoană care, prin ocuparea acelei funcţii, încalcă prevederile Legii nr 1/2011, art. 130, alin. (1), lit. B): “persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv nu pot ocupa concomitent funcţii astfel încât unul sau una să se afle faţă de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională la orice nivel în aceeaşi universitate şi nu pot fi numiţi în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs ale căror decizii afectează soţii, rudele sau afinii până la gradul al III-lea inclusiv”.

Principiile care stau la baza alegerilor în Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova sunt „principiul legalităţii; principiul autonomiei universitare; principiul transparenţei; principiul respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic; principiul respectării normelor etice şi deontologice.