S-a stabilit calendarul mobilităţii cadrelor didactice

0
62

Conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016/2017, aprobată prin ordinul ministrului Educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5559/27.10.2015, la nivelul unităţilor de învăţământ vor avea loc mai multe activităţi, care, după un program bine stabilit, se vor axa tocmai pe mişcarea de personal, aşa cum este ea stipulată în legislaţie. Normativele au fost transmise în teritoriu de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, urmând să fie comunicate rezultatele, în termenii specificaţi în regulamente.

Primul termen este 22 ianuarie 2016, dată când trebuie comunicate, către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, listele cu personalul didactic titular care solicită emiterea unui nou document de numire, unde se va preciza nivelul cel mai înalt de învăţământ al unităţii, în funcţie de catedra ocupată, Zilele de 25 şi 26 ianuarie vor fi cele mai „pline”, în acest interval urmând să fie puse la punct cele mai multe detalii, calendarul mergând în continuare, până în februarie 2016. Revizuirea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru cadrele didactice titulare pe catedre ale căror denumiri nu se mai regăsesc în Centralizatorul de discipline se realizează în perioada de încadrare a personalului didactic titular, în baza solicitărilor adresate, în scris, conducerilor unităţilor de învăţământ la care acestea sunt arondate, după o procedură standard: consiliile de Administraţie ale şcolilor întocmesc lista cu profesorii pentru care urmează revizuirea; directorii unităţilor de învăţământ înaintează acest tabel.

Două zile pline

25 ianuarie este termenul-limită de depunere a listelor cuprinzând personalul didactic titular, care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la 1 septembrie 2016, atât la limită de vârstă, cât şi pentru pensionarea anticipată sau anticipată parţial. La aceeaşi dată, se va comunica lista personalului didactic titular care solicită revizuirea documentului de numire/transfer/repartizare pentru cadrele didactice titulare pe catedre ale căror denumiri nu se mai regăsesc în Centralizator. Pe 26 ianuarie, va fi transmis, către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj , a tabelului cu cei care acceptă sau refuză transferul. După această dată, până pe 5 februarie, vor fi constituite catedrele, conform legislaţiei, iar în perioada 8-12 februarie se vor analiza, corecta şi aviza proiectul de încadrare şi oferta de posturi/catedre vacante/rezervate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. Finalitatea procesului va fi pe 29 februarie, când, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, se va comunica acordul sau refuzul conducerilor unităţilor şcolare privind menţinerea în activitate, ca titular, a personalului didactic care îndeplineşte vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2016, pentru anul şcolar 2016-2017.