Un nou formular: “Notificare privind modificarea anului fiscal”

0
78

ANAF a publicat, luna trecută, un proiect de Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal” şi care a intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014. Astfel, de anul acesta, contribuabilii pot opta, la plata impozitului pe profit, pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic, asigurându-se astfel corelarea legii fiscale cu cea contabilă. Mai exact, legea contabilitatii permite pentru următoarele categorii de entităti să opteze, în scopuri de raportare financiară, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic: sucursalele care aparţin unei persoane juridice cu sediul în străinătate, dacă exerciţiul financiar pentru persoana juridică de care aparţin diferă de anul calendaristic; şi filialele consolidate ale unei societăţi-mamă cu sediul în străinătate, dacă exerciţiul financiar al societăţii-mamă diferă de anul calendaristic.

Plăţi anticipate efectuate trimestrial

Pe de altă parte, legea fiscală impunea ca anul fiscal să fie în toate cazurile acelaşi cu anul calendaristic, ceea ce presupunea o dublă evidenţă pentru societăţile care puteau opta pentru un alt exerciţiu financiar din punct de vedere contabil. Contribuabilii care optează ca anul fiscal să corespundă exerciţiului financiar au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit. Primul an fiscal modificat include şi perioada anterioară din anul calendaristic cuprinsă între 1 ianuarie şi ziua anterioară primei zile a anului fiscal modificat, acesta reprezentând un singur an fiscal. Dacă anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia luna a trimestrului calendaristic, prima lună, respectiv primele două luni ale acelui trimestru calendaristic, vor constitui un trimestru în următoarele cazuri: pentru care contribuabilul are obligaţia declarării şi plăţii impozitului pe profit, până la data de 25, inclusiv, a primei luni următoare încheierii acelui trimestrul calendaristic, în cazul contribuabilului care declară şi plăteste impozitul pe profit trimestrial; pentru care contribuabilul are obligaţia declarării şi efectuării plăţilor anticipate, în sumă de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pentru fiecare lună a trimestrului, până la data de 25, inclusiv, a primei luni următoare încheierii trimestrului calendaristic respectiv; aceasta prevedere o aplică contribuabilii care declară şi plătesc impozitul pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial; pentru anul fiscal modificat, ei continuă efectuarea platilor anticipate la nivelul celor stabilite inainte de modificare.

Formularul 014 se completează în două exemplare

Potrivit proiectului de Ordin ANAF, formularul 014 se întocmeşte de către contribuabil sau de împuternicit sau de reprezentant legal. De asemenea, personalul organului fiscal va trece numărul de înregistrare, data înregistrării şi numele persoanei care a verificat formularul, la sfarsitul noului document propus de ANAF. După completare, formularul 014 “Notificare privind modificarea anului fiscal” se depune la organul fiscal competent, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul anului fiscal modificat. Formularul 014 se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citet şi corect, toate datele prevăzute: un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată; un exemplar se păstreaza de către contribuabil. Astfel, originalul rămâne la organul fiscal, iar copia la contribuabil.