11 ianuarie – Ziua Artei Fotografice în România

0
76
Carol Popp de Szathmary

Prin Hotărâre a de Guvern nr. 458 din 5 mai 2010, 11 ianuarie a devenit în mod oficial Ziua Arte Fotografice în România. Nu a fost aleasă întâmplător, 11 ianuarie fiind ziua de naştere a lui Carol Popp de Szathmary (1812-1887), recunoscut ca primul fotograf al României.

Carol Popp de Szathmary s-a născut la Satu Mare şi a studiat la Seminarul Teologic de la Blaj, dar l-a întrerupt, plecând să studieze pictura la Roma. A imortalizat chipuri şi scene din Războiul Crimeii (1853-1856), devenind primul artist fotograf român şi primul fotoreporter de război din lume. În primăvara lui 1854, artistul s-a deplasat pe malul Dunării, în preajma Olteniţei şi a Silis trei, unde se dădeau lupte, fotografiind bivuacurile, fortificaţiile şi combatanţii.

Staţionarea trupelor ruseşti, apoi a celor turceşti şi austriece la Buc ureş ti i-a oferit artistului fotograf o neaş teptată posibilitate de  afirmare. Acest pionier al fotografiei a realizat o bogată colecţie de chipuri militare. La Cabinetul de s tampe al Ac ademiei Române se păstrează mai multe c liş ee pe sticlă şi fotografii cu ofiţeri superiori din toate armele şi din toate taberele. Lui îi aparţine şi portretul generalului rus Mihail Dimitrievici Gorceakov, public at în revista „The Illus trated London News” din 3 oc tombrie 1855. 

A fost premiat în cadrul Expoziţiei Universale de la Paris din 1855, unde a prezentat albumul care cuprinde imagini din Războiul Crimeii. Pe lângă acest album, Szathmary a oferit câte un exemplar împăraţilor Napoleon al III-lea şi Franz Iosif I, reginei Victoria, regelui Wurtembergului şi marelui duce Carl Alexander de Saxa- Weimar-Eisenach. Bun desenator, specialist în tehnica acuarelei, a fost pictorul Curţii Regale din Cotroceni. A fost pictor şi fotograf oficial al regelui Carol I (1866-1914). 

În perioada 1860-1870, Carol Popp de Szathmary a publicat un volum cu 100 de fotografii. A fost printre primii zece fotografi din Europa. A deschis expoziţii la Bucureşti (1864, 1868). La Viena (1873) a expus, cu ocazia Expoziţiei Universale, costume naţionale şi peisaje româneşti şi a obţinut Premiul al II-lea. A murit la 14 martie 1887.