Guvernul României recunoaşte că legile fondului funciar nu au fost aplicate unitar

1
68

Ministerul Mediului şi Pădurilor a supus dezbaterii publice, începând cu data de 5 decembrie a.c., Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005. Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii, propuneri, sugestii până la data de 15 decembrie a.c.

În prezent, aplicarea legilor fondului funciar este finalizată în mare parte in unităţile administrativ-teritoriale, fără a fi încheiată la nivelul întregii ţări. Modalităţile concrete prin care s-au aplicat aceste legi sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 890/ 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind pocedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor Prin Legea nr. 261/2008 privind modificarea şi completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 este reglementat modul de constituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere pentru structurile de cult care au avut în folosinţă sau înzestrare terenuri forestiere în baza Legii nr. 61/1937 şi în baza Decretului Lege nr. 47/1938. În vederea aplicării acestor prevederi, Legea nr. 261/2008 prevede la art. II alin. (2) : „(2) Prevederile Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 11 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi modificate în mod corespunzător, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.” Având în vedere că până în prezent nu au fost adoptate modificările în Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 preconizate de Legea nr. 261/2008, interpretările diferite duc la abordări diferenţiate în teritoriu şi la aplicarea neunitară a legii.

Se urmăreşte eliminarea neclarităţilor şi ambiguităţilor din lege

Prin adoptarea acestei hotărâri se încearcă eliminarea neclarităţilor şi ambiguităţilor ce pot conduce la aplicarea neunitară a legii. Astfel, se instituie tipul de anexă specială care se întocmeşte de comisiile locale de aplicare a legilor fondului funciar, pentru cazurile reglementate în Legea. nr. 261/2008. De asemenea, se stabileşte completarea documentaţiei solicitanţilor cu documente care să certifice îndeplinirea condiţiilor impuse de lege în cazul schimbării amplasamentelor iniţiale, astfel încât să existe certitudinea că în cazul schimbării amplasamentului, constituirea dreptului de proprietate în favoarea unei unităţi de cult solicitante, se va face numai după finalizarea acţiunilor de reconstituire a dreptului de proprietate pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde s-a stabilit amplasamentul.

Preşedintelui comisiei locale va declara pe proprie răspundere că procesul de reconstituire a fost finalizat

După alineatul 3 al articolului 64 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, se introduc două noi alineate, 4 şi 5, cu următorul cuprins: “(4) Structurile de cult prevăzute la art. 29 alin (31) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar

nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu în anexa nr.401care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe baza cererii de atribuire în proprietate depuse; (5) În situaţia prevăzută la art. 29 alin.(33) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, comisia judeţeană validează propunerile de constituire a dreptului de proprietate, numai după ce procesul de reconstituire a dreptului de proprietate a fost finalizat în unitatea administrativ-teritorială respectivă. Documentaţia analizată de către comisia judeţeană cuprinde obligatoriu şi declaraţia pe proprie răspundere a preşedintelui comisiei locale de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a stabilit amplasamentul, din care să rezulte că procesul de reconstituire a dreptului de proprietate a fost finalizat”.

 

1 COMENTARIU

  1. Ce smecherie ordinară!”Neclarităţilor şi ambiguităţilor din lege”, cică!Prin adoptarea acestei hotărâri se încearcă eliminarea neclarităţilor şi ambiguităţilor ce pot conduce la aplicarea neunitară a legii.Aiurea! Unde ești tu opoziție? S-au amestecat culorile de galben și roșu și acum amestecul a început să pută! Cum e posibil ca SCDA ȘIMNIC, condusă de finul unui mare ciocoi portocaliu să câștige procesele de la Judecătoria și Tribunalul Craiova fără să se facă dovada că terenul aparține statului? Cum a luat Găvan subvențiile?
    DNA știe dar se face că lucrează!

Comments are closed.