A fost lansat Registrul electronic de evidență a contractelor de internship

0
76

Registrului electronic de evidenţă a contractelor de internship a fost lansat de curând,  https://www.internship.anofm.ro. Registrul înfiinţat şi gestionat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă ţine evidenţa tuturor contractelor de internship, organizaţiile-gazdă având obligaţia înregistrării în acest portal a tuturor contractelor de internship încheiate. Accesul la registrul electronic se face pe bază de parolă proprie, utilizată cu titlu gratuit. La aceeaşi adresă pot fi consultate instrucţiunile  de utilizare a registrului electronic. ”Potrivit Legii nr.176/2018 privind internshipul, anterior începerii activitãţii de internship, organizaţiile-gazdă vor completa şi transmite datele din contracte în registrul de evidenţã al acestora. Orice modificare privind datele de identificare ale organizaţiei-gazdă, sau cu privire la contractul de internship, se va opera în registrul de evidenţã în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariţiei situaţiei ce a impus modificarea”, se precizează într-un comunicat de presă al AJOFM Dolj.

Programul de internship se adresează persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani

Neînregistrarea contractelor de internship în registrul de evidenţã electronic şi netransmiterea datelor şi informaţiilor din contractul de internship, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 4.000 lei. Programul de internship se adresează persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani şi se derulează pe o perioadă limitată de timp în cadrul unei organizaţii-gazdă. Scopul desfăşurării acestei activităţi îl reprezintă aprofundarea cunoştinţelor teoretice ale internului, îmbunătăţirea abilităţilor practice şi/sau dobândirea de noi abilităţi sau competenţe.