S-au stabilit criteriile generale de acordare a burselor pentru elevi

0
254
Ministerul Educaţiei Naţionale a făcut, de curând, cunoscute Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis, în teritoriu, toate prevederile legislative în acest sens. Astfel, s-au stabilit lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale şi lista concursurilor/competiţiilor pentru care se acordă bursele de performanţă, în anul şcolar 2019/2020. Acestea sunt cuprinse în calendarul olimpiadelor naţionale şcolare – anul 2018/2019; în programul activităţilor de pregătire şi selecţionare a loturilor naţionale pentru participarea la olimpiadele internaţionale – 2019; calendarul concursurilor naţionale şcolare finanţate de către MEN în anul şcolar 2018 – 2019, privind aprobarea Calendarului competiţiilor şcolare internaţionale, naţionale şi regionale în 2019. De asemenea, a fost stabilită lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, la care se adaugă tabelul competiţiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico – ştiinţific, pentru care se acordă bursele de merit, în anul şcolar 2018 – 2019. Acestea sunt cuprinse în mai multe forme: calendarul olimpiadelor naţionale şcolare – 2018/2019; calendarul concursurilor naţionale şcolare finanţate de MEN în anul şcolar 2018 – 2019; calendarul Activităţilor Educative Naţionale finanţate de MEN în 2018; calendarul Activităţilor Educative finanţate de MEN în 2019. Deoarece Calendarul Activităţilor Educative finanţate de MEN se aprobă pe an calendaristic, conform Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, iar bursele se acordă pe ani şcolari, în vederea respectării principiului egalităţii de şanse, pentru acordarea burselor de merit în 2019/2020 se iau în calcul premiile obţinute de elevi la competiţiile derulate în Calendarele Activităţilor Educative Naţionale finanţate de MEN, după cum urmează: competiţiile derulate în perioad septembrie – decembrie 2018; cele derulate între ianuarie – august 2019.