Raportul eurodeputatului Marian-Jean Marinescu privind introducerea unui instrument de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize a fost aprobat

0
81

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului European(LIBE) a aprobat raportul eurodeputatului PDL Marian-Jean Marinescu privind introducerea unui instrument de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize cu 36 de voturi pentru 8 împotrivã si 4 abtineri. Sprijinul financiar a fost negociat de raportorul Marinescu la 2,76 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020.

Autorul raportului a evidențiat importanța unei arhitecturi unitare a frontierelor externe și a unor standarde comune la nivelul Uniunii, care să permită interoperabilitatea, coordonarea și compatibilitatea între sistemele de securitate la granițele cu țări terțe, precum și a unui set de indicatori pentru evaluarea aplicării dispozițiilor regulamentului.

„Securitatea internă a Uniunii este critică în această perioadă de conflicte și tensiuni ce se desfășoară nu foarte departe de noi. Pentru a facilita călătoriile legitime în Uniune și pentru a combate, în același timp, imigrația clandestină și riscurile conexe, trebuie să asigurăm un control uniform și de înaltă calitate la frontierele noastre externe”, a spus raportorul.

Marian-Jean Marinescu a adăugat că, în prezent, există derapaje semnificative între statele membre în privința gestionării frontierelor externe:

„Prin aplicarea unor măsuri și a unor standarde comune de securitate, precum și printr-o abordare coordonată privind infrastructura, echipamentele folosite, sistemele IT etc., putem evita fragmentarea și duplicarea resurselor între diferitele țări UE. Fondurile UE vor contribui astfel la obținerea unui nivel unitar de calitate a sistemelor de gestionare a frontierelor și la economii generale de resurse”, a completat Marinescu.

Raportorul Marinescu a negociat valoarea sprijinului financiar pentru frontiere externe și vize la 2,76 miliarde de euro, din care peste jumătate va constitui asistență pentru programe naționale, putând fi accesat de statele membre care aplică dispozițiile Schengen. Fondurile vor permite crearea de către UE a unor sisteme informatice pentru gestionarea mai eficientă a traversării frontierelor de către resortisanții țărilor terțe și pentru a asigura o mai bună identificare și verificare a călătorilor („frontiere inteligente”). Programele naționale vor fi completate cu acțiuni coordonate ale Uniunii și cu un mecanism de reacție rapidă, pentru a face față situațiilor de urgență.