Cadrele didactice au la dispoziţie 6 ani pentru ocuparea unui post de titular

0
78

Ministerul Educaţiei a pregătit o serie de modificări în sistemul de învăţământ. Astfel, cadrele didactice netitulare calificate care obţin la concursul naţional unic de titularizare cel puţin nota 7, având astfel posibilitatea să ocupe un post de titular, pot să facă acest lucru în şase ani.

Până în prezent, rezultatul la concursul de titularizare era valabil doar trei ani, iar concursul trebuia susţinut din nou dacă nu erau disponibile posturi în acest interval, iar anterior candidaţii trebuia să susţină concursul an de an dacă nu obţineau şi post în urma promovării cu minimum 7.

Lista finală a posturilor vacante va fi publicată la unităţile şcolare şi la inspectorat în data de 5 mai 2014. Probele practice şi inspecţiile speciale la clasă se vor desfăşura în perioada 26 mai – 27 iunie, urmând ca proba scrisă să aibă loc în data de 21 iulie, iar afişarea rezultatelor se va face pe 25 iulie, candidaţii nemulţumiţi având timp să depună contestaţii până pe 26 iulie. Rezultatele finale obţinute la examenul de titularizare 2014 vor fi afişate pe 30 iulie.

Prima etapă de repartizare în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 la concursul din sesiunea 2014, conform art. 58 alin. (9) din Metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate în vederea angajării pe perioada nedeterminată va avea loc pe 31 iulie a.c. Cea de-a doua etapă de repartizare în şedinţă publică a candidaţilor cu media de repartizare minimum 7, conform art. 58 alin. (9) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul centrelor de concurs în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă sau în alte centre de concurs în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor, va avea loc pe 1 august a.c.

La examenul de titularizare din 2013, 42,84% din candidaţii doljeni înscrişi la examenul de titularizare au luat note peste 7. De asemenea, trei dintre cei care au susţinut examenul au reuşit să obţină nota 10.