Ajutor de minimis pentru IMM-urile din Oltenia

0
71

Săptămâna viitoare, în data de 15 ianuarie se va lansa Schema de ajutor de minimis adresată IMM-urilor. Ajutorul se acordă din bugetul Ministerului Economiei, prin OTIMMC Craiova pentru Regiunea Oltenia. Pragul maxim de intensitate al alocaţiei financiare este de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, pe o perioadă de doi ani fiscali consecutivi, în limita creditelor bugetare aprobate, în limita echivalentului în lei al valorii maxime de 100.000 euro. Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 500 milioane lei, 250.000 lei repartizaţi pentru anul 2014, respectiv 250.000 lei pentru anul 2015.