În An Centenar – album despre Primul Război Mondial, cu fotografii și documente din patrimoniul Muzeului Olteniei

0
235

„Un document”, „o adevărată lecție de istorie”, „o lucrare de referință care trebuie să stea pe masa oricărui român” sunt doar câteva aprecieri pe care profesori și istorici le-au făcut despre albumul „România în Primul Război Mondial”, apărut sub coordonarea autorilor Otilia Gherghe, fost muzeograf și, până în anul 2004, șef al Secției de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei, și Camelia Slabu, conservator în cadrul aceleiași instituții. Publicat cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, acesta cuprinde, în cele peste 300 de pagini, structurate în 7 capitole, numeroase documente istorice și imagini inedite selectate din bogăţia şi diversitatea de mărturii existente în patrimoniul Muzeului Olteniei. Un capitol distinct este dedicat ocupației germane din Craiova acelor vremuri, când „întreaga viață economică și culturală a orașului a fost paralizată”, după cum subliniază autorii. „Prefectura Județului Dolj raporta la 7 februarie 1919 că pagubele cauzate de germani orașului Craiova se ridicau la suma de 8.266.160 lei”, mai scriu aceștia.

„A fost o muncă de documentare vastă”

Fotografii, documente, brevete, ordine, decoraţii şi medalii care stau mărturie a eroismului de care au dat dovadă ostaşii români în timpul dramaticelor încleştări din anii 1916-1917, selectate din bogăţia şi diversitatea de mărturii existente în patrimoniul Muzeului Olteniei, au fost incluse în albumul dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. „A fost o muncă de documentare vastă, având în vedere bogatul patrimoniu pe care îl are Secția de Istorie-Arheologie. Documentele nu numai că au fost selectate pentru a face parte din acest album, dar a trebuit să fie puse și într-o ordine, o poveste  firească a acestui important eveniment istoric”, a subliniat, la lansare, Florin Ridiche, managerul muzeului.

În An Centenar, instituția va edita încă un album, „dedicat monumentelor și plăcilor comemorative din județul Dolj, ridicate în memoria celor căzuți în Primul Război Mondial”, a anunțat Florin Ridiche, apariția acestuia fiind așteptată spre sfârșitul anului. Muzeul Olteniei mai deţine în colecţiile sale și albumul „Alba Iulia în 1 Decembrie 1918”, cu fotografii realizate de Samoilă Mârza, zis şi „fotograful Unirii”. Înmânat col. Vasile Gagiu, comandantul Regimentului 5 Vânători din Craiova, prima unitate a Armatei Române care a intrat în Alba Iulia, la data de 19 decembrie 1918, albumul are o valoare cu atât mai mare cu cât în prezent se ştie de existenţa doar a încă trei exemplare în țară.

Capitol distinct dedicat Craiovei sub ocupație germană

Albumul „România în Primul Război Mondial” este structurat pe 7 capitole: «Istoria în imagini a războiului (1916-1919). „Treceți batalioane române Carpații!”»; „Marile bătălii de pe frontul român din anul 1917”, „Sub ocupația Puterilor Centrale”, „Militari români în lagăre de prizonieri”, „Marea Adunare de la Alba Iulia”, «„Fără cultul trecutului nu există iubire de țară”. Eroul necunoscut, simbol al istoriei românilor», „Brevete, Ordine, Decorații, Medalii”. Teribile imagini din timpul bătăliilor de pe front, altele redând Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, înfățișând inaugurarea Mausoleului de la Mărășești, din 18 septembrie 1938, ori însemne primite de militarii români, de la soldați la generali, pentru faptele de vitejie de pe câmpul de luptă, sunt cuprinse între copertele albumului.

Alături de acestea, fotografii edificatoare din timpul ocupației germane în Craiova: Prefectura Poliției din Craiova transformată în cazarma armatei germane de ocupație; Comandamentul german din Craiova în timpul unui banchet organizat în somptuosul Palat Vorvoreanu; Grup de militari germani și civili la Biserica „Sf. Ilie”; La ieșirea din Palatul „Jean Mihail”, rechiziționat de armata germană; Ofițeri germani în Parcul „Bibescu”; Ofițeri germani pe terasa casei lui C. Argetoianu de la Breasta. „Prefectura Județului Dolj raporta la 7 februarie 1919 că pagubele cauzate de germani orașului Craiova se ridicau la suma de 8.266.160 lei. Fără a putea cuprinde toate prejudiciile cauzate poporului român, memoriile înaintate Conferinței de Pace au estimat valoarea totală a daunelor provocate României la suma de 72 miliarde de lei aur, din care a fost recunoscută de către Comisia de reparații doar 31.099.853.761 lei aur, adică mai puțin de jumătate din suma totală”, scriu autorii lucrării.

Recomandat a intra în bibliotecile școlare și studențești

„Cartea în sine este un document, cum puține am văzut până acum!”, a afirmat, la lansarea din 26 septembrie a.c., prof. dr. Mircea Pospai, moderatorul evenimentului. Despre valoarea documentară a albumului – „frumos și dens în informații, o modalitate de scriere a istoriei” – a vorbit și prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, adăugând că lucrarea completează în mod fericit scrierile existente de până acum despre Primul Război Mondial. „Este o carte pe care eu o includ între lucrările de referință, care trebuie să stea pe masa oricărui român din țară”, a afirmat și prof. dr. Tudor Nedelcea.

„Acest album reprezintă, din punctul meu de vedere, o adevărată lecție de istorie. Albumul este un gest de recunoștință și de neuitare a miilor de vieți jertfite pentru reîntregirea neamului, un omagiu adus spiritului de sacrificiu al înaintașilor, dovedit nu o dată în tumultul istoriei noastre milenare. Este o lucrare excepțională, care trebuie să se afle în biblioteca fiecăruia dintre noi”, a spus generalul Ion Pâlșoiu, care, în același context, a făcut referiri la importanța istoriei pentru formarea tinerei generații  și la educarea patriotică a acesteia. Și conf. univ. dr. Constanțiu Dinulescu a accentuat impactul pe care albumul bazat pe mărturiile aflate în colecțiile Muzeului Olteniei l-ar avea asupra tinerilor. „Acest album trebuie să ajungă foarte repede în bibliotecile școlare și cele studențești, pentru că este un auxiliar absolut necesar în studierea istoriei”, a spus profesorul, adăugând că „o asemenea carte dă dimensiunea sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918”.