Elevii doljeni de la Colegiul Național „Frații Buzești”, implicați in proiectul european ROBOGENIUS

0
1020

Plecând de la succesul avut de echipa Colegiului Național „Frații Buzești”, Soft Hoarders, la competiția internațională care a avut  loc la St.  Louis, Statele  Unite ale  Americii, anul trecut, și ținând cont cã elevii din echipa Soft Hoarders continuă să fie preocupați de robotică, participând de două ori pe săptămână la un cerc de mecatronică, Asociaţia de Studii Socio-Economice și Colegiul Național „Frații Buzești” au devenit partenere în proiectul european Erasmus+ „ROBOtics Learning for empowering the new GENerations of EU Innovators”, coordonat de Boreal Innovation din Franța, Marsilia.  Alți  participanți la proiect mai sunt: Quarter Mediation, Olanda, 1 o Epaggelmatiko Lykeio Peramatos, Grecia, Cookie Box, Spania în total șase parteneri.

Proiectul se va desfăşura în perioada 1 septembrie 2018 – 31 august 2020 şi este finanţat din fonduri europene prin programul ERASMUS+, Proiecte de parteneriat strategic. Acest parteneriat stimulează elevii să devină creatori de jucării-roboţi, aceasta îi ajută să fie inovatori, să înveţe prin joc, să obţină competenţe şi abilităţi sporite în acest sens și chiar să se “formeze profesional”  ca viitori ingineri în mecatronică.

Proiectul va promova gândirea critică și tehnico-științifică atât prin partea ştiinţifică, cât şi prin practica tehnică aplicate concret grupurilor ţintă. Se asigură beneficii în sensul creşterii abilităţilor şi competenţelor tuturor participanţilor la proiect, cadre didactice și elevi, cărora le crează deprinderi de a lucra practic pe baza unei metodologii create în timpul proiectului.

Proiectul se adresează deopotrivă, atât elevilor din învățământul primar și gimnazial, cât și cadrelor didactice implicate în activitățile educaționale. Prin caracterul de transnaționalitate se  generează plus valoare pentru fiecare dintre partenerii implicați în proiect, facilitând schimbul de experiență și bune practici. Totodată se propagă online acțiunile, abordările inovative și rezultatele din proiect. Prin diseminarea rezultatelor pe termen lung, proiectul permite atragerea și crearea de largi comunități active la nivel european și nu numai. În perioada 29 – 31 octombrie 2018 va avea loc prima întâlnire de proiect în Assen, Olanda. Suntem nerăbdători să lucram la acest proiect și să ne cunoaștem partenerii cu care vom colabora timp de doi ani.

Prof. Camelia Buzatu, prof. Alina Rotariu