Senat: Defăimarea socială, contravenţie amendată cu sume între 1.000 şi 60.000 lei

1
153

Senatul a aprobat, în şedinţa plenului de ieri, propunerea legislativă privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup, iniţiată de Liviu Dragnea (PSD), potrivit căreia defăimarea socială se pedepseşte cu amendă de la 1.000 lei până la 60.000 lei. “Defăimarea socială constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 30.000 lei, dacă vizează o persoană fizică, respectiv amendă de la 2.000 lei la 60.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup social”, se arată în propunerea de lege.

Propunerea vizează şi înfiinţarea, în cadrul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, a Departamentului pentru Promovarea Demnităţii Umane şi Toleranţei. Departamentul are ca atribuţii să aplice sancţiunile contravenţionale persoanelor fizice şi juridice care discriminează social, să elaboreze Ghiduri de bune practici în materie, să verifice implementarea măsurilor de promovarea a demnităţii umane, dar şi să asigure asistenţă de specialitate. Departamentul va fi condus de vicepreşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, iar numărul maxim de posturi este zece, “exclusiv posturile aferente cabinetului vicepreşedintelui Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării”.

Potrivit propunerii de lege, persoana care se consideră vizată de defăimarea socială poate formula, în faţa instanţei de judecată, o cerere pentru acordarea de despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare defăimării sociale sau anularea situaţiei create prin discriminare. “Toleranţa este garantată pentru orice grup social, în condiţiile în care nu se aduce atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale prevăzute în Constituţia României”, se mai arată în iniţiativa legislativă. Această prevedere nu se aplică însă, în cazul acţiunilor care contravin legii, sprijină sau finanţează terorismul, subminează siguranţa naţională, urmăresc sau încurajează segregarea socială, pun în pericol caracterul unitar al statului sau sănătatea publică, precum şi în cazul în care se încalcă drepturile şi libertăţile altor persoane care nu aparţin grupului social.

Propunerea social-democratului Liviu Dragnea vizează, totodată, promovarea demnităţii umane şi toleranţei şi prin activitatea didactică, dar şi la nivelul administraţiei publice şi al funcţionarilor publici. Astfel, cel puţin o dată pe an, Guvernul va prezenta o analiză a stadiului implementării măsurilor privind promovarea drepturilor omului, demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup la nivelul administraţiei publice, iar Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor elabora, anual, un plan privind implementarea acestor măsuri. “Concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, organizate şi gestionate conform legii, vor include evaluarea însuşirii cunoştinţelor în domeniul legislaţiei privind demnitatea umană, combaterea discriminării, egalitatea de şanse şi promovarea toleranţei faţă de diferenţele de grup”, se mai arată în actul legislativ.

Liviu Dragnea a propus, de asemenea, ca demnitatea umană şi toleranţa să fie promovate inclusiv prin mass-media, Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune urmând să includă, în grila lor de programe, emisiuni cu această tematică, care vor reprezenta minimum 1% din totalul timpului de emisie. În expunerea de motive, Liviu Dragnea susţine că toleranţa faţă de diferenţele dintre grupurile sociale are “un rol vital pentru coexistenţa diverselor grupuri sociale în cadrul unei naţiuni, fără a afecta identitatea, valorile, istoria şi aspiraţiile acelei naţiuni”.

Social-democratul precizează faptul că iniţiativa sa de lege vine în completarea legislaţiei comunitare în materie, fiind inspirată de “Convenţia Cadru Europeană pentru promovarea Toleranţei şi Combaterea Intoleranţei”, “propusă ca model pentru toate statele membre ale UE, de către Consiliul European al Toleranţei şi Reconcilierii”. “În cazul adoptării acestei propuneri legislative, România ar fi primul stat membru al UE care ar promova acest model pro-activ pentru asimilarea la nivelul societăţii româneşti a principiilor şi valorilor privind demnitatea umană şi toleranţa faţă de diferenţe dintre grupurile sociale”, mai apreciază deputatul PSD în expunerea de motive. Legea are un caracter ordinar, iar Senatul a aprobat-o în calitate de primă Cameră sesizată, cu 52 de voturi “pentru”, 23 de voturi “împotrivă” şi trei abţineri.

Comments are closed.