Începe admiterea la Universitatea din Craiova

0
332
Mâine încep admiterea patru facultăţi ale Universităţii din Craiova: Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Horticultură. Miercuri, Pe 10 iulie, îşi deschide porţile Facultatea de Inginerie Electrică, pe 12 iulie, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, pe 13 iulie, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.
Celelalte facultăţi, respectiv, Facultatea de Ştiinţe, Facultatea de Litere, Facultatea de Drept, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică şi Facultatea de Agronomie încep înscrierea candidaţilor pe 15 iulie. „Calendarul complet şi toate informaţiile referitoare la admitere se găsesc atât pe site-urile facultăţilor”, se precizează într-un comunicat de presă al Universităţii din Craiova.
 Cel mai mare centru universitar din sud-vestul României, Universitatea din Craiova pune la dispoziţie studenţilor 2900 locuri la licenţă-buget şi 1680 locuri-buget la master. La taxă, candidaţii pot opta pentru unul dintre cele 2692 de locuri cu taxă la licenţă şi 1260 locuri cu taxă la master. Absolvenţii liceelor din mediul rural pot opta anul acesta pentru unul dintre cele 91 de locuri licenţă-buget destinate special lor.
Studenţii merituoşi recompensaţi cu burse de studii
Universitatea din Craiova oferă posibilitatea pregătirii în 97 de programe de licenţă şi 92 de programe de master, repartizate pe cinci din cele şase domenii de studii existente în acest moment la nivel naţional. Şi oferta educaţională pentru formare continuă este substanţială, incluzând 32 de programe postuniversitare şi 11 programe de conversie.
Universitatea din Craiova oferă şi programe de studii universitare la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) şi/sau la distanţă (ID), având acreditate programele de învăţământ respective la forma de învăţământ cu frecvenţă. Studenţilor craioveni li se oferă mai multe tipuri de burse : Burse de performanţă ; Burse de merit; Burse sociale; Bursă de ajutor social ocazional şi. Bursă de voluntariat. Totodată mai există şi o altă categorie de burse, Bursele speciale instituite de Universitatea din Craiova: Bursa FORUMUL CARIEREI şi Bursa INCESA.