S-a stabilit perioada de înscriere pentru concursul de admitere la UMF Craiova

0
83

În perioada 13-20 iulie a.c., absolvenţii de liceu care doresc să urmeze cursurile unuia din cele opt programe de studiu al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova îşi pot depune dosarul de înscriere la sediul UMF. Pentru programele de studiu Medicină, Medicină Dentară, Tehnică Dentară şi Farmacie secretariatul pentru înscriere este organizat în Amfiteatrul Parter – Corp A (Clădirea veche), strada „Petru Rareş” nr. 2. Pentru programele de studiu Moaşe, Asistenţă Medicală şi Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare secretariatul pentru înscriere este organizat la Secretariatul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală etaj 1 – Corp C, bulevardul „1 Mai” nr. 68. Programul de înscriere în perioada 13-20 iulie a.c. este zilnic, între orele 10.00-14.00, inclusiv sâmbăta şi duminica.

Taxa de înscriere este de 250 de lei

Dosarul de înscriere trebuie să conţină cererea de înscriere – conform tipizatului distribuit de secretariatul de admitere sau folosind formularul Fişă înscriere admitere iulie 2015; diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie legalizată însoţită de o adeverinţă din care rezultă că originalul se află în păstrare la instituţia emitentă a adeverinţei precum şi faptul că a fost sau nu scutit de achitarea taxei de înscriere. Diploma va fi însoţită obligatoriu de Foaia matricolă. Absolvenţii de liceu din promoţia 2015 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă tip în care se menţionează atât media generală de bacalaureat cât şi media generală a anilor de studii, urmând a depune diploma de bacalaureat la secretariatul facultăţii până la data de 30 septembrie 2015; certificatul de naştere, în copie legalizată (şi a celui de căsătorie dacă este cazul); copie a buletinului sau cărţii de identitate; adeverinţă medicală tip şi VDRL; trei fotografii tip buletin de identitate; adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii UMF Craiova) eliberată de decanatul facultăţii precum şi o copie a diplomei de bacalaureat legalizată sau autentificată de secretariatul facultăţii deţinătoare; diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizată; acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere; chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere 250 RON; dosar plic.

În ceea ce priveşte concursul de admitere, acesta  este programat pe 22 iulie a.c., ora 10.00, pentru programele de studii Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, respectiv pe 24 iulie a.c., ora 10.00 pentru programele de studii Moaşe, Asistenţă Medicală Generală, Balneo-fiziokinetoterapie şi Recuperare, Tehnică Dentară.