Concurs de debut al revistei şi editurii „Caiete Silvane”

0
185

„Caiete Silvane”, revista şi editura Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, instituţie a Consiliului Judeţean Sălaj, organizează concursul anual de debut, ediţia 2018, cuprinzând următoarele secţiuni: poezie; proză; critică şi istorie literară; eseu.

Manuscrisele, în limba română, participante la concurs vor fi expediate, cel târziu până în 16 februarie 2018,  în format electronic (pdf sau doc), pe adresele caietesilvane@yahoo.com sau office@caietesilvane.ro sau prin poştă, în format printat, însoţite de varianta în format electronic, la adresa Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11 (cu menţiunea pe plic pentru Concursul de debut al revistei şi editurii „Caiete Silvane”).

Manuscrisele trebuie să aibă: cele de poezie, maxim 50 de pagini (format A4, corp de literă 12),  cele de proză/ critică literară/istorie literară, maxim 400.000 de semne, iar cele de eseu maxim 300.000 de semne.

Lucrările declarate câştigătoare (de un juriu format din personalităţi ale lumii literare) vor fi anunţate la Zilele revistei „Caiete Silvane” (23-24 martie 2018) şi vor fi publicate la Editura „Caiete Silvane” până la ediţia următoare a Zilelor menţionate. Sunt acceptate şi manuscrise ale autorilor care au fost incluşi anterior în antologii sau au publicat în volume colective. Premiile concursului constau exclusiv în publicarea volumelor (la cele patru categorii menţionate). Manuscrisele nepublicate nu se înapoiază.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0724.57.06.46 sau prin email la adresele: caietesilvane@yahoo.com; office@caietesilvane.ro.