S-a modificat programul la eliberarea cazierului judiciar

0
76

Din această lună, programul de la ghişeul pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar din Craiova s-a modificat. Astfel, cei interesați de obținerea acestui document se pot adresa angajaților de luni până vineri între orele 08.30 și 13.00, în plus, în zilele de luni și miercuri fiind program și după-amiaza, de la 14.00 la 18.00. Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice sunt: buletinul/cartea de identitate/paşaportul, care atestă locul naşterii, domiciliul/ reşedinţa solicitantului; cererea tip, completată cu datele de stare civilă şi semnată; timbre fiscale în valoare de 2 RON; dovada plăţii taxei de eliberare a certificatului, în valoare de 10 RON; procură autentificată în condiţiile art. 31 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 290/2004 republicată, privind cazierul judiciar (dacă este cazul). Reprezentanții Serviciului de Cazier precizează faptul că toate documentele trebuie prezentate în original; iar  procura se vor reţine în original dacă este emisă doar pentru obţinerea certificatelor de cazier judiciar; în cazul în care este emisă şi pentru alte scopuri, solicitantul trebuie să se prezinte cu o copie care se va atașa la cerere. Conform precizărilor Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală de Trezorerie şi Contabilitate Publică, taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar se poate plăti în numerar – la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului sau prin mandat poştal – la unităţile Companiei Naţionale “Poşta Română” S.A.