Profesorii vor putea face subiectele pentru examenele naţionale

0
330

În acest an şcolar , profesorii de la clase pot fi cei care fac subiectele pentru evaluările naţionale. Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului organizează selecţie de noi colaboratori externi –cadre didactice care să se implice în elaborarea şi validarea subiectelor pentru evaluarea la clasa a VIII-a dar şi pentru bacalaureat. De asemenea, se caută şi traducători ai itemilor în limbile minorităţilor naţionale.

Înscrierea în competiţie se face până la data de 22 octombrie a.c. Potrivit regulamentului de concurs, pentru a fi selectate cadrele didactice trebuie să fie titulare la gimnaziu sau liceu şi să deţină minim gradul didactic II. Totodată, este necesară şi experienţa în activităţi de evaluare educaţională, altele decât cele curente de la clasă, cum ar fi calitatea de membru în comisii naţionale, zonale sau locale de evaluare, membru în proiecte axate pe evaluarea didactică sau cursuri specifice de formare în evaluare. Pentru a fi selectat cadrul didactic trebuie să aibă şi abilităţi de operare pe calculator, dar şi acces la internet.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să depună pe e-mailurile Centrului de Evaluare, Cv-ul în format european, scrisoare de intenţie în care să exprime motivaţia colaborării cu Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare precum şi un text de evaluare sumativă, alcătuit din minimum patru itemi. Rezultatele concursului vor fi anunţate pe 28 octombrie a.c.