Congresul învăţătorilor din România

1
186

„Sărmane învăţător, … Care misiune e mai frumoasă decât a ta?

Cine altul, în afară de salvatorul lumii, a mai purtat numele de învăţător?

(„Înainte mergătorii. Din Istoricul AGIRo”, 1940)

Timp de trei zile, în perioada 21-23 august, în judeţul Olt, la Slatina va avea loc cel de-al XXXV-lea Congres al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România (AGIRo), Congres al Cadrelor Didactice din România şi al Cadrelor Didactice Române de peste Hotare. Evenimentul se doreşte a fi unul de execepţie, prin participare dar şi prin diversitatea subiectelor puse în discuţie, vizavi de evoluţia sistemului de educaţie din România, adaptat la cerinţele pieţei Uniunii Europene.

Învăţătorii din Românii au strâns rândurile pentru prima oară, în 1898, la Ploieşti, iar de atunci, acest eveniment a devenit o tradiţie. Ultimele Congrese Naţionale s-au desfăşurat la Arad, Bucureşti – Palatul Parlamentului şi Universitatea Politehnica, Constanţa, Slobozia, Buşteni şi nu în ultimul rând, Chişinău. La vecinii de peste Prut, există înregistrată cu acte în regulă, la Ministerul Justiţiei, ,,Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România – filiala R. Moldova”, care are o activitate bogată şi diversificată. Congresele AGIRo au intrat aşadar în tradiţia învăţământului românesc ca veritabile forumuri directe de manifestare a solidarităţii de breaslă, a conştiinţei de sine a dăscălimii române, de dezvoltare a teoriei şi practicii managementului educaţional, pentru a contribui la creşterea calităţii actului educaţional şi a prestigiului şcolii româneşti. La aceste evenimente, s-au înregistrat de fiecare foarte mulţi dascăli, cel mai mic număr înregistrat fiind de 750 delegaţi, iar cel mai mare de 1300 delegaţi din absolut toate judeţele ţării.

Se va prelua medialia de la profesorii din Chişinău

Au mai participat la congresele AGIRo miniştrii educaţiei în funcţie şi foşti miniştri ai educaţiei din România şi Republica Moldova, preşedintele României, preşedintele şi vicepreşedintele Academiei Române, parlamentari, europarlamentari, reprezentanţi ai autorităţilor locale, personalităţi ale vieţii publice şi din domeniul culturii. Au conferenţiat nume de cel mai mare prestigiu din domeniul ştiinţelor educaţiei.

„Ca şi în alţi ani, vom invita şi acum Ministerul Educaţiei Naţionale să aprobe desfăşurarea evenimentului sub înaltul său patronaj. Ca de fiecare dată, partenerul principal al evenimentului va fi inspectoratul şcolar de la nivel local – de această dată, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt. Medalia de aur a Congresului AGIRo se află din 2012 la Ministerul Educaţiei din Chişinău. Sperăm ca la Slatina, domnul ministru Remus Pricopie să accepte să preia medalia-ştafetă de la omologul său din Republica Moldova, doamna Maia Sandu. Vreau să menţionez că medalia a mai poposit până acum câte un an în Tiraspol, Cernăuţi, Valea Timocului şi Regiunea Odessa. Alături de colegi din toate judeţele României şi din filialele şi sucursalele noastre din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Bulgaria, Ungaria, Macedonia, Albania, Croaţia, vom invita la Slatina şi miniştrii educaţiei din Ucraina şi Serbia, foşti miniştri ai educaţiei, pe doamna ministru Ecaterina Andronescu – preşedinte de onoare al AGIRo, lideri sindicali şi preşedinţi ai altor asociaţii profesionale ale cadrelor didactice, demnitari şi personalităţi ale vieţii culturale etc”, a subliniat Viorel Dolha, preşedintele Asociaţiei Învăţătorilor din România.

Simpozion internaţional şi sesiune de formare

În prima zi a Congresului va avea loc întrunirea Consiliului Director al AGIRO, precum şi întâlnirea preşedinţilor de asociaţii şi sucursale, membre ale Asociaţiei. Se vor organiza centre tematice de lucru. Congresul va continua cu o dezbatere pe tema educaţiei, mai exact se va discuta despre situaţia învăţământului în limba română la comunităţile etnice româneşti de peste hotare, aspecte ale statutului cadrelor didactice, evaluări şi examene naţionale, programe şcolare, manuale şcolare, planuri – cadru pe discipline şi cicluri şcolare, legislaţie, clasa pregătitoare, activitate didactică ş.a. Congresul se va încheia cu o analiză pe tema schimburilor de experienţe pozitive în viaţa asociativă şi în activitatea didactică. Va mai avea loc o sesiune de formare şi nu în ultimul rând, un simpozion internaţional.

AGIRo este semnatară a pactului naţional pentru educaţie

Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România (AGIRo) este (conform statutului) „o asociaţie non-guvernamentală, nonprofit, independentă, cu beneficiu public, continuatoare a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România cu statut autentificat de Tribunalul Ilfov cu nr. 12686/1927 prin sentinţa nr. 39/30 iunie 1927 şi înscrisă în registrul persoanelor juridice nr. 354/1927, cu activitate întreruptă abuziv în 1945 şi reactivată în 2006”. AGIRo funcţionează ca o federaţie având în toate judeţele României asociaţii / sucursale judeţene membre AGIRo, sucursale în alte 7 state în care există comunităţi româneşti şi o filială AGIRo în Republica Moldova. Conform statutului, „membrii Asociatiei Generale a Învăţătorilor din România se asociază în scopul cultivării spiritului de solidaritate, al ridicării prestigiului şcolii şi al cadrelor didactice, al recuperării tradiţiei asociative învăţătoreşti începută la 1869 şi a patrimoniului istoric al asociaţiei, al creşterii eficienţei actului educativ prin dezvoltare profesională, ameliorarea legislaţiei, a programelor, a manualelor şi a materialului didactic, al promovării şi apărării drepturilor şi libertăţilor omului, al progresului comunităţii din care fac parte şi al comunităţii românilor de peste hotare şi al promovării intereselor morale, sociale şi materiale ale membrilor”. AGIRo este semnatară a pactului naţional pentru educaţie. AGIRo este luată în evidenţa ministerului cu nr. 217/ 23 07 2008 în conformitate cu Legea 246/2005, OUG 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, OG 129/2000 privind organizarea activităţilor de formare profesională, Legea 324/2003 privind cercetarea ştinţifică. În 27 01 2011 AGIRo a semnat cu MECTS Protocolul de colaborare prin care i se recunoaşte rolul consultativ pe lângă minister în proiectarea, fundamentarea şi aplicarea strategiilor naţionale în domeniul educaţiei în conformitate cu art. 14 alin. (1) din Legea nr. 1/2011. AGIRo are prevăzute şi departamente distincte pentru nivelul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi, la cererea unor universitari din asociaţie, avem şi departament pentru acest nivel.

 

,,Ne simţim legaţi prin fire nevăzute de generaţiile trecute, prezente şi viitoare. Suntem moştenitorii tuturor celor repauzaţi, asociaţii tuturor celor ce trăiesc, providenţa tuturor celor ce ne vor urma.”

,,Înainte mergătorii. Istoricul Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România”, scris în 1940 de I.G. Dumitraşcu:

 

 

“Bogaţi în lipsuri, în îndatoriri şi în iubiri de moşie, apropiaţi-vă de sufletele noastre, ridicaţi-le până unde poate vrednicia şi conştiinţa voastră trează. Aşa Vă vrem!”

Din cuvântul de întâmpinare la al V-lea Congres învăţătoresc din perioada interbelică).

1 COMENTARIU

  1. Prea mult zgomot pentru nimic! Toate au dus la scindare(AGIRO, Dascalimea romana), la dispute de tip ceausist. Nu s-a rezolvat nimic…aceleasi lefuri de mizerie, aceleasi fise de gradatii idioate facute ad-hoc, a crescut mormanul de hartii ce trebuie facute. Ministrii si parlamentarii vin, asculta , se arata binevoitori, aparent ca sunt alaturi de dascali si apoi mai trag cate-un bum. Naivitatea costa! Dascalul care-si face treaba si are rezultate … trebuie sa aiba aceleasi facilitati ca si alesii neamului: laptop/tableta( deh, vorbim de era manualelor digitale!sic!), cabanele si hotelurile pentru ei sa fie tabere/ scoli de vara pentru elevi. Banii pe pliantele si afisele de campanie electorala( ce hartie buuuuuna au!!!!) sa devina manuale atractive,materiale didactice de calitate etc.

Comments are closed.