Din 2014, sistem opţional a TVA la încasare

0
80

De la 1 ianuarie 2014 a intrat în vigoare o serie de schimbări ale legislaţiei fiscale. Este vorba despre sistemul opţional a TVA la încasare, de noile impozite privind construcţiile speciale şi, nu în ultimul rând, de modificarea formularelor 208 şi 209 utilizate pentru declararea impozitului la vânzările de imobile din patrimoniul personal de către persoanele fizice. Totodată, anul acesta se renunţă la declararea bonurilor fiscale în valoare de până la 100 euro considerate facturi simplificate. Măsura e valabilă până la data de 31 decembrie 2014.

Luna trecută, a fost publicată o modificare a Codului fiscal, prin care sistemul de TVA la încasare devine opţional, începând cu 1 ianuarie 2014. În plus, s-a abrogat obligaţia colectării TVA la 90 zile pentru facturile de livrări de bunuri / prestări de servicii in cadrul sistemului de TVA la încasare, situaţie ce până acum era considerată de specialişti ca fiind încălcarea principiului neutralităţii TVA.

Modificări ale impozitelor datorate de români

Tot din 2014 se aduc  o serie de modificări activităţii financiar-contabile şi impozitelor datorate de români, acestea majorând semnificativ impozitarea aplicată contribuabililor. Documentul modifică şi procedura TVA aferentă contribuabililor declarați inactivi, impozitul pe dividende şi perioada fiscală la impozitul pe profit, când contribuabilii optează pentru un alt exerciţiu financiar decât unul calendaristic. În plus, se reglementează şi impozitul pe construcţii.

Anul acesta salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este 2.298 lei. Cuantumul ajutorului de deces pentru anul 2014 este în sumă de 2.298 lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului și 1.149 lei în cazul decesului unui membru de familie al pensionarului sau asiguratului. Tot pentru anul 2014, valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei, iar această valoare va fi majorată cu un indice de 1,07, conform prevederilor din legea pensiilor, ce majorează pensiile în funcţie de salariul mediu.

CAS pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor

Din punctul de vedere al contribuţiei la asigurările de sănătate, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, aceasta se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2014. Se va ţine cont de natura procedurii de impozitare a venitului, respectiv pentru arendă, se realizează procedura stopajului la sursă, situaţie ce se va aplica şi pentru contribuţia de sănătate. Practic, pentru această situaţie, atât impozitul de 16%, cât şi contribuţia la asigurări de sănătate, vor fi reţinute de plătitorul de venit din suma datorată proprietarului terenului şi va depune declaraţia la ANAF – formular 112.

Formularul 208 şi 209 se completează electronic, de notarii publici

La cedarea dreptului de proprietate între persoane fizice, asupra construcţiilor de orice fel şi asupra terenurilor, se datorează un impozit calculat în funcţie de perioada de deţinere a imobilului, astfel: pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii, dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv. Declararea impozitului se efectuează prin depunerea formularului 208. Acest formular se completează electronic, de notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

Sunt alte situaţii când persoanele fizice realizează venituri din transferul proprietăţii bunurilor imobile din patrimoniul personal, în condiţiile legii, când nu realizează o tranzacţie la notar. Şi în acest caz, se datorează impozit, iar obligaţia plăţii şi declarării acestuia revine persoanei fizice ce realizează venitul.
Plata impozitului şi declararea acestuia se efectuează până pe data de 25 a lunii următoare efectuării tranzacției, prin formularul 209.