PDL vrea să crească, nu să scadă, numărul de parlamentari

0
62

Ministerul Administraţiei şi Internelor a pus în dezbatere  legea „privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale şi a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat în anul 2012, precum şi pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215⁄2001” care a generat nenumărate controverse. Una dintre nemulţumiri este legată de propunerea unor pedepse mai mici pentru mita electorală. „Coruperea alegătorilor” prin oferirea sau darea de bani, bunuri ori foloase în scopul determinării alegătorului să voteze ori să nu voteze un anumit candidat sau o listă de candidaţi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Legea actuală prevede pedepse cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. În mod surprinzător proiectul nu prevede reducerea numărului de parlamentari, ci, creşterea acestora.

Guvernul Boc anunţase recent diminuarea mandatelor parlamentarilor de la 471, cât sunt în prezent, la 388. Însă în mod surprinzător Ministerul Administraţiei şi Internelor a lansat în dezbatere săptămâna trecută un proiect electoral care prevede, nu o diminuare a numărului de parlamentari aşa cum promitea PDL, ci o creştere a numărului acestora cu 16: de la 334 de mandate de deputat (câte sunt acum) la 345 şi de la 137 de senatori la 142. Proiectul de lege propus de MAI păstrează norma de reprezentare actuală: un deputat la 70.000 de locuitori şi un senator la 160.000 de locuitori. Se schimbă, însă, cifra la care se raportează norma de reprezentare. Mai exact numărul total de locuitori luaţi în calcul la alegeri. Pentru alegerile parlamentare din 2008, acest număr a fost de 21.680.974 de locuitori, folosindu-se ca referinţă datele furnizate de recensământul din 2002. Conform textului proiectului de lege al MAI acum se ia în calcul numărul de 22.305.133 de locuitori, conform  datelor furnizate la data de 31 octombrie 2011 de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerul Administraţiei şi Internelor. Ceea ce înseamnă, de fapt, o propunere de creştere a numărului de parlamentari.

În Dolj ar dispărea un colegiu de senator

Judeţul Dolj are un număr de 713.782 de locuitori. Dacă numărul de colegii într-un judeţ se stabileşte împărţind numărul total al populaţiei din acea cirucmscripţie la 70.000, pentru a afla câte colegii de deputat sunt, şi la 160.000 pentru a obţine numărul de colegii senatoriale, în Dolj ar rămâne 10 colegii de deputaţi şi 4 de senatori, cu unul mai puţin decât în 2008. Legea prevede de asemenea că numărul membrilor fiecărui consiliu judeţean se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor judeţului raportat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Intermnelor la data de 1 ianuarie a anului în care se defăşoară alegerile. În aceste condiţii judeţul Dolj intră la categoria  „peste 650.000 locuitori”, ceea ce înseamnă că ar avea 36 de consilieri judeţeni.

Nici un judeţ fără patru colegii de deputat şi două de senator

Conform noului proiect de lege propus de MAI creşterea totală este de 16 parlamentari, după cum rezultă din calcuele RTV.net, chiar dacă sunt câteva judeţe unde se operează şi „tăieri”. „În Bucureşti, proiectul legislativ al MAI propune cu un deputat, respectiv un senator mai mult. În Bacău şi Constanţa se vrea cu câte un senator şi un deputat mai mult. În Alba, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Ilfov, Maramureş, Mureş, Satu Mare şi Sibiu – mai mult cu câte un deputat. Iar în Neamţ, Suceava şi Timiş se doreşte câte un senator în plus”, arată RTV.net. Asta pentru că legea electorală spune că dacă restul obţinut la împărţire este mai mare decât jumătatea numărului de reprezentare care formează un mandat de parlamentar (adică, mai mult de 35.000, respectiv 80.000), atunci în circumscripţia în cauză se mai adaugă un mandat. Tot legea propusă de ministerul condus de Traian Igaş spune că în fiecare circumscripţie nu pot fi mai puţin de patru colegii de deputat şi două de senator. Ceea ce înseamnă că, deşi, în Circumscripţia Covasna sunt doar 230.673 de locuitori, adică 3 deputaţi şi 1 senator, în realitate în Covasna vor fi 4 deputaţi şi 2 senatori.