Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi-a prezentat bilanţul pe 2015-2016

0
220

Într-un cadru cât se poate de oficial – Colegiul Prefectural Dolj –, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi-a prezentat bilanţul pe anul de învăţământ 2015-2016, unul cu rezultate meritorii, dar şi cu speranţe pentru cel care se apropie.

isjÎn faţa reprezentanţilor instituţiilor membre în Colegiul Prefectural Dolj, s-a susţinut, de către prof. Monica Leontina Sună, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, raportul pentru anul şcolar 2015-2016, pentru cel în curs datele fiind în aşteptare, până la finalizarea sa. „Promovarea principiului educaţiei permanente, prin învăţarea pe tot parcursul vieţii, reprezintă pentru învăţământul doljean o direcţie de acţiune prioritară, preocupările în acest domeniu fiind esenţiale pentru dezvoltarea personală, civică şi socială, precum şi din perspectiva şanselor de obţinere a unui loc de muncă mai bine remunerat, prin valorificarea rezultatelor învăţării dobândite, de la educaţia timpurie până la studiile post-universitare şi alte forme de educaţie a adulţilor, atât în contexte formale, cât şi non-formale sau informale”, se menţionează în partea de început a raportului.

În acest moment, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj controlează, monitorizează şi evaluează implementarea curriculei naţionale, în fiecare unitate de învăţământ, în condiţiile aplicării planurilor-cadru, atât pentru ciclul obligatoriu, cât şi pentru cele liceal, profesional şi post-liceal. În prezent, Reţeaua şcolară din Dolj, cu referire la învăţământul preuniversitar, este compusă, conform celor prezentate, din 186 de unităţi cu personalitate juridică la învăţământul de masă, patru la învăţământul special şi 19 în „particular”.

Programe inovatoare…

eleviValorificarea oportunităţilor de educaţie şi formare profesională pentru elevi şi cadre didactice s-a realizat în cadrul mai multor proiecte derulate sau monitorizate de ISJ Dolj: „Consiliere inovativă şi practică şcolară pentru o carieră de succes”; „Dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor din învăţământul liceal, prin mijloace inovatoare”; „E sistemCalitate” – pentru unităţi şcolare din regiunile Sud-Muntenia şi Sud-Oltenia etc. Foarte importante au fost şi activităţile (extra-curriculare) desfăşurate în săptămâna „Şcoala altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun!”, o combinaţie de şcoală şi de timp liber petrecut într-un mod plăcut. De asemenea, „Abandonul şcolar” – o problemă socială, determinată de caracteristicile socio-culturale ale mediului de provenienţă a copiilor – s-a constituit într-o temă importantă de discuţie, fiind mai multe programe în derulare, pentru diminuarea, cel puţin, a acestui flagel.

 Pe aceleaşi coordonate, s-a situat şi „Prevenirea violenţei în unităţile de învăţământ şi în zona adiacentă acestora”, prin colaborare şi parteneriate cu instituţiile având prerogative în acest sens: Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj ş.a.m.d., la care s-au adăugat măsurile adoptate la fiecare unitate de învăţământ: desemnarea cadrelor didactice responsabile de prevenirea unor fapte antisociale; includerea în regulamentele de ordine interioară a unităţilor de învăţământ a unor prevederi clare de asigurare a siguranţei persoanelor; identificarea cauzelor şi condiţiilor care generează sau favorizează comiterea faptelor antisociale.

Rezultate bune, speranţe pentru acest an

Vorbind de toate aceste lucruri, nu putea fi trecută cu vederea situaţia rezultatelor obţinute la învăţătură, în anul şcolar precedent, la care face referire raportul, precum şi cea care ţine de prima parte a acestui an şcolar. Astfel, în 2015-2016, elevii doljeni au obţinut 110 premii la etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare: 13 distincţii pentru primul loc, 13 pentru cea de-a doua treaptă a podiumului, 13 pentru bronz, la care se adaugă 71 de menţiuni. Cele mai multe premii au fost obţinute de Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova (38), pe locurile următoare fiind clasate Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova (11) şi Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova (9).

În 2015/2016, tinerii doljeni au obţinut cinci medalii la olimpiadele şi concursurile şcolare internaţionale. La Evaluarea Naţională (examen pentru absolvenţii clasei a VIII-a), procentul de promovabilitate a fost de 69,30%, iar la Bacalaureat s-a înregistrat o cotă de 69,54%, un trend uşor ascendent. În acest an (2016-2017), rezultatele la simulările pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat au fost de 52,26%, respectiv 40,56%.