CCR: OUG care prevede reducerea posturilor din administraţia publică, neconstituţională

0
87

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului care prevede reducerea posturilor din administraţia publică este neconstituţională, au decis, ieri, judecătorii Curţii Constituţionale a României (CCR). Curtea a admis astfel sesizarea de neconstituţionalitate înaintată de 61 de deputaţi din grupurile parlamentare ale PDL şi PP-DD. „Cu majoritate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi a constatat că dispoziţiile Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor sunt neconstituţionale faţă de criticile formulate, raportate la art.115 alin.(6) din Constituţie, potrivit căruia «Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică»”, se arată într-un comunicat remis Mediafax de CCR. Deputaţii semnatari ai sesizării precizau că prin OUG 77/2013 au fost desfiinţate, cu unele excepţii, posturile vacante de la ministere, instituţii şi autorităţi publice aflate în subordinea, autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, indiferent de modul de finanţare, de la instituţii şi autorităţi publice finanţate integral sau parţial din bugetul asigurărilor sociale de stat şi/sau bugetele fondurilor speciale, de la instituţiile publice locale. De asemenea, a fost redus numărul total de posturi ocupate, s-a dispus ca instituţiile publice să îşi modifice structurile funcţionale, astfel încât numărul total al funcţiilor de conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice care are în aparatul propriu/ de specialitate şi personal contractual ori, după caz, numai personal contractual, să fie de maximum 12% din numărul total al posturilor aprobate. În sesizare se menţiona că măsuri asemănătoare au fost adoptate şi prin OUG 37/2009 şi OUG 105/2009, care au fost declarate neconstituţionale de CCR.