Protejăm natura şi în limba franceză

0
204

isj salceanuElevii şi cadrele didactice de limbă franceză, şi nu numai  vor participa, în perioada 11-13 noiembrie 2016, la Liceul Teoretic „Henri Coandă” din Craiova , la cea-de-a X-a ediţie a Concursului Şcolar naţional „Protegez la nature”, destinat elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal, domeniul fiind „Ecologia şi protecţia mediului”.

 Pentru un asemenea program, trebuie să existe o motivaţie şi un scop, fără de care nu se poate derula proiectul. „S-a pornit de la dezvoltarea tehnică a omenirii şi s-a ajuns la concluzia că avântul tehnic poate conduce, paradoxal, la distrugerea civilizaţiei. De aceea, rezervele planetei trebuie gospodărite cu înţelepciune, iar natura este obligatoriu protejată şi ocrotită. De aici vine şi motivaţia demersului, unul prin care sistemul educaţional este menit să dezvolte şi să formeze la elevi gândirea şi concepţia ecologice. Scopul este unul de conştientizare a problemelor actuale ale mediului înconjurător, iar obiectivele sunt foarte clare: udentificarea unor metode şi tehnici didactice interactive, cu scopul păstrării unui mediu curat şi sănătos; abordarea interdisciplinară a educaţiei ecologice; etc. Grupul ţintă este reprezentat de către cadre didactice din învăţământul preuniversitar; preşcolari, elevi din toate ciclurile de învăţământ, inclusiv liceal; părinţi; comunitate locală. Dintre condiţiile de participare, putem scoate în evidenţă câteva: elevi cu vârsta între 12-18 ani; grupe de maximum două – patru persoane colaboratoare pentru crearea unei lucrări; echipă de coordonatori formată din cel mult două cadre didactice; fiecare grupă se paote prezenta cu o singură lucrare; materialul scris nu poate depăşi 200 de cuvinte; prezentările Microsoft PowerPoint vor avea maximum 15 slide-uri; orice materiala va fi în limbile franceză şi română şi aşa mai departe”, a precizat prof. Adriana Sălceanu, inspector pentru limba franceză în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.