Concurs pentru metodişti

0
69

craioveanuEste în plină desfăşurare selecţia metodiştilor în procesul educaţional preuniversitar, conform unui calendar având girul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Faţă de procedurile anterioare, sunt câteva modificări.

Metodiştii au mai multe atribuţii pe care trebuie să le îndeplinească: realizează inspecţiile curente şi speciale pentru obţinerea definitivării în învăţământ, a gradelor didactice, mentorat, consiliere cadre didactice debutante şi/sau necalificate în conformitate cu planificarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj şi în baza delegaţiei primite de la inspectorul şcolar pentru fiecare specialitate; participă alături de inspectorul şcolar la inspecţii; face parte din comisiile la nivel local/judeţean/naţional la propunerea inspectorului şcolar pentru fiecare specialitate; diseminează, în zona arondată, toate informaţiile ce vizează disciplina, primite de la ISJ; întocmeşte planul managerial pe anul în curs, raportul de activitate pe anul şcolar anterior şi programarea activităţilor tematice etc.

Cei care doresc să participe la procesul de selecţie trebuie să îndeplinească mai multe cerinţe: absolvent al unei instituţii de învăţământ de specialitate; cadru didactic titular al sistemului naţional de învăţământ în judeţul Dolj; cel puţin gradul didactic II; vechime efectivă de predare în domeniul pe care îl accesează de minimum cinci ani; calificativul „Foarte bine”, în ultimii cinci ani, fără sancţiuni; dovada acumulării a 90 de credite transferabile pe aceeaşi perioadă amintită; etc. Candidaţii vor depune personal un set de acte: cererea tip; CV EUROPASS; Scrisoare de intenţie; acte de studii şi, foarte important, portofoliul personal şi recomandarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ.

Noutăţi pentru concurs

Ieri, s-a încheiat perioada de depunere a documentelor, iar între 13 – 17 octombrie va avea loc desfăşurarea interviului, programarea urmând să fie postată pe site-ul ISJ Dolj, iar pe 18 octombrie vor fi afişate rezultatele.„Sunt mai multe noutăţi apărute în metodologie. Astfel, selecţia se va realiza pe baza dosarului depus de fiecare candidat şi susţinerea unui interviu, nemaiexistând o probă scrisă. Cei care vor promova au un mandat de trei ani (2016-2019). Cu respectarea legislaţiei, pot participa, şi anul viitor şi peste doi ani, şi alţii care îndeplinesc criteriile, în fiecare an numărul fiind suplimentat aşa cum va decide Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, astfel încât să existe şanse pentru cât mai mulţi de a deveni metodişti”, a precizat prof. Lavinia Elena Craioveanu (foto), inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Pentru concurs, la nivelul judeţului Dolj sunt scoase 358 de posturi, cele mai multe – 80 –fiind în învăţământul primar. Pentru disciplinele tehnice sunt 50 de poziţii, câte 35 fiind repartizate pentru Limba română, respectiv matematică. De asemenea, 40 sunt rezervate pentru Învăţământul preprimar şi educaţie timpurie. Cele mai puţine sunt, câte unul, la Limba spaniolă şi la Limba latină.