Simplificări pentru formularele specifice submăsurilor dedicate beneficiarilor publici

0
92

afirAgenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a adus modificări formularelor prin care se solicită plăţile pentru submăsurile care au beneficiari autorităţi publice. Aceste modificări privesc submăsurile 4.3 (infrastructură agricolă şi silvică), 7.2 (infrastructura rurală de bază), 7.6 (protejarea patrimoniului cultural) şi 19.2 (implementarea strategiilor pentru GAL) şi au ca rezultat simplificarea efectivă şi imediată a modului de implementare a proiectelor.

„Toate modificările aduse sunt rezultatul eforturilor noastre de a simplifica şi uşura accesul la fondurile europene, dar şi implementarea proiectelor finanţate. Parte dintre aceste modificări sunt de mult aşteptate de către beneficiari, altele vin ca urmare a procesului de simplificare şi debirocratizare a procedurilor de lucru ale AFIR pe care l-am iniţiat încă de la începutul mandatului meu”, a declarat Adrian Ionuţ Chesnoiu, director general al AFIR.

Modificări în favoarea beneficiarilor

Una dintre modificările aduse este aceea că beneficiarii pot face dovada iniţierii demersurilor necesare obţinerii unor avize, autorizaţii sau certificate, inclusiv a Angajamentului beneficiarului, la depunerea ultimei cereri de plată. În acest caz, documentele finale trebuie prezentate la Centrul Regional sau Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale în maxim 6 luni de la efectuarea plăţii finale (de la primirea Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plăţii).

„Avantajul imediat este că beneficiarii pot solicita rambursarea cheltuielilor efectuate pentru ultima cerere de plată într-un timp mult mai scurt, fără a fi nevoiţi să aştepte emiterea autorizaţiilor sau avizelor de către alte instituţii, cum ar fi ANPM, ANSVSA sau Ministerul Sănătăţii. Calea pe care mergem este aceea de a facilita implementarea proiectelor. În acest context am eliminat limita de două rectificări a Declaraţiei de eşalonare a depunerii Dosarelor cerere de plată. Nu putem să îngrădim dinamica implementării unui proiect, modul în care acesta se desfăşoară în realitate. Astfel, de acum înainte Declaraţia poate fi modificată ori de câte ori se va considera necesar”, a declarat Adrian Ionuţ Chesoiu, Director General al AFIR.

Dispare condiţionarea valorică

O alta condiţionalitate eliminată este cea cu privire la prezentarea spre autorizare la prima tranşă de plată a cheltuielilor eligibile în procent de minim 20% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Astfel, prima cerere de plată depusă de beneficiar, exceptând avansul, nu mai este condiţionată valoric. Să mai adăugăm că aceasta nu este condiţionată nici de tipul cheltuielilor care se solicită prin aceasta, care pot fi servicii şi/ sau bunuri şi/ sau lucrări.

Modul de acceptare a plăţilor efectuate în baza unor contracte de cesiune de creanţă s-a simplificat prin eliminarea acordului prealabil al AFIR, precum şi a condiţiilor restrictive impuse în raport cu cadrul legislativ aplicabil. În astfel de situaţii, beneficiarul trebuie să prezinte contractele de cesiune de creanţă odată cu Dosarul cererii de plată în care se solicită plăţi efectuate către cesionari.