Administraţia Bazinală de Apă “Jiu”: Măsuri de prevenţie pe Dunăre şi supraveghere permanentă pe diguri

0
111

Având în vedere avertizarea de Cod Galben pe fluviul Dunărea intrată în vigoare în această dimineaţă, Administraţia Bazinală de Apă Jiu, prin Sistemele de Gospodărire a Apelor Dolj, Mehedinţi a intrat în dispozitiv de alertă hidrologică şi a trecut la luarea tuturor măsurilor de monitorizare permanentă a evoluţiei situaţiei hidrometeorologice.
Au fost informate toate primăriile riverane, ISU Dolj şi Prefectura Dolj despre situaţia fluviului din următoarele zile.
S-au luat măsuri pentru monitorizarea permanentă a nivelurilor şi debitelor pe fluviul Dunărea la staţiile hidrometrice din arealul vizat, mărind frecvenţa de citire şi transmitere a datelor privind evoluţia fenomenelor hidrometeorologice cu periodicitatea stabilită în conformitate cu mărimile caracteristice de apărarare, potrivit instrucţiunilor I.N.H.G.A şi a Ordinului Comun MMP/ MAI nr. 1422/192//2012 în flux rapid până când nivelurile vor scădea sub COTELE DE APĂRARE.
Pe sectoarele neîndiguite A.B.A Jiu este pregătită să acţioneaze cu formaţii de intervenţie operativă ale S.G.A. Dolj şi S.G.A Mehedinţi, împreună cu CLSU prin Serviciile de Voluntariat ale localităţilor riverane fluviului Dunărea, în eventualele intervenţii operative de interes local.
Pe sectorul de Dunăre aferent judeţului Dolj, Sistemul de Gospodarire a Apelor Dolj gestionează situaţia prin monitorizare permanentă şi transmitere de date din teren, de pe digurile de apărare, aferente sectoarelor Dăbuleni– Ostroveni, respectiv
Zăval –Calafat. S.G.A Dolj este pregătit să intervina cu personal muncitor şi utilaje din dotare, dacă situaţia o impune.
Angajaţii au format echipe care supraveghează şi verifică digurile din lunca Dunării.
Echipele de intervenţie sunt pe sectoarele: Dăbuleni-Ostroveni, Zăval-Bistreţ, Bistreţ-Rast dar şi pe digurile Jdegla (în zona Ciupercenii Vechi) şi Duvalu (în Pisculeţ, Piscu Vechi).
Menţionăm că pe sectorul de Dunăre aferent judeţului Dolj sunt supuse riscului de inundaţie, toate zonele cuprinse între dig şi mal pe sectoarele îndiguite, iar pe sectoarele neîndiguite toate zonele aflate în albia minoră a fluviului.
A.B.A Jiu este pregătită să intervină în orice moment cu resurse umane, utilaje şi materiale specifice de prevenire şi diminuare a inundaţiilor.
Conform diagnozei INHGA-CNPH, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) a fost în creştere, până la valoarea de 10 500 mc/s, situându-se peste media multianuală a lunii iunie (6400 mc/s).
Debitul Dunării aval Porţile de Fier a fost în creştere la Gruia, Calafat şi Bechet.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE:
• fl. Dunărea la s.h. Gruia: H(cota la miră) ora 06.00 = 618 cm; Q (debitul) = 10.010 mc/s, (CA + 8 cm). Tendinţa este de scădere.
• fl. Dunarea la s.h. Calafat: H ora 08.00 = 566 cm; Q= 9.840 mc/s, (CA + 16 cm). Tendinţa este de creştere.
• fl. Dunarea la s.h. Bechet: H ora 06.00= 580 cm; Q= 10.130 mc/s, (CA + 30 cm). Tendinţa este de creştere.
Pe fl. Dunărea, conform prognozei Sistemului Hidroenergetic Porţile de Fier, debitul afluent prognozat în sectiunea Bazias pentru astăzi ora 06.00 = 10.340 mc/s.
Debite defluente instantanee la PF1 si PF2, la ora 06.00:
Pentru intervalul 07.06.2019-11.06.2019, conform prognozei elaborate de INHGA-CNPH, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere până la valoarea de 11.300 mc/s, apoi va scădea până la valoarea de 10.800 mc/s, la sfârşitul intervalului de prognoză, situându-se peste mediamultianuală a lunii iunie (6400 mc/s).